Creo mottar for tiden mange spørsmål om karanteneplikt, og eventuelle unntaksbestemmelser ved arbeid i utlandet. FHI har i dette tilfellet gitt et regelverk for arbeidstakere, men gjelder dette også selvstendig næringsdrivende som skal spille konsert eller gjøre studioarbeid i utlandet? I denne artikkelen forsøker vi å forklare karanteneregelverket så enkelt som mulig.

Vi tar forbehold om det gjeldende regelverk kan endres raskt, og at denne artikkelen derfor ikke lenger er relevant.

 

Utgangspunktet er karantene

Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) pålegger karantene for alle som reiser inn til Norge. Innreisende skal som hovedregel sitte i karantene i ti dager.

Informasjon om hvordan du skal gjennomføre karanteneperioden finner du her.

Unntak fra karantenereglene

Covid-19-forskriften fremsetter flere unntak fra karanteneplikten. Det er blant annet unntak ved gjennomgått sykdom og påvist covid-19, dokumentert ved anbefalt laboratoriemetode siste 6 måneder. Videre er det ikke karanteneplikt for innreisende til Norge fra områder/land med tilstrekkelig lav smittespredning («gule land»).

Se oversikt over hvilke områder/land dette gjelder.

Det viktigste unntaket fra karanteneplikten for Creos medlemmer er likevel unntaket for arbeidsreisende. Dette gjelder for både arbeidstakere og oppdragstakere, men husk at du må kunne dokumentere at du har vært på en arbeidsreise. Dokumentasjon vil typisk kunne være arbeids- eller oppdragskontrakt.

Det følger av Covid-19-forskriften §6 c at arbeidsgivere skal legge til rette for testing og smittevernråd som alternativ til karantene for personer som ellers ville hatt karanteneplikt. Som selvstendig næringsdrivende må du selv ta dette ansvaret. I praksis betyr dette at du enten må gå i karantene i ti dager etter arbeidsreise, eller gjennomføre anbefalte tiltak fra FHI ved retur til Norge:

 • Teste for covid-19 kort tid (dag 0) etter ankomst til Norge, eller på ca. dag 3 etter kjent eksponering for smitte.
 • Vente med oppstart i jobb inntil første negativt prøvesvar foreligger.
 • Utføre ny test tidligst dag 5 etter ankomst, eller på ca. dag 7 etter siste kjente eksponering for smitte. Det skal gå minst 48 timer mellom første og andre test.
 • Karantene på fritiden frem til andre prøvesvar er negativt.
 • Hvis det er strengt nødvendig kan de ta offentlig transport til og fra jobb etter første negative prøvesvar foreligger. De bør da følge råd til deg som er i karantene, men som må reise med offentlig transport.
 • Følge med på egen helsetilstand. Ved symptomer på luftveisinfeksjon skal de som er ansvarlig for oppfølging varsles og test utføres raskest mulig.
 • Ikke gå på jobb/forlat jobben straks dersom man utvikler symptomer på luftveisinfeksjon eller tester positivt for SARS-CoV-2.
 • Tilstrebe avstand (>1 meter) til medarbeidere og andre.
 • Organisere arbeidet slik at nær kontakt med medarbeidere og andre begrenses.
 • Være ekstra påpasselige med hoste- og håndhygiene.
 • Ved pasientnært arbeid i helsetjenesten bør man i tillegg bruke munnbind når man er under 2 meter fra pasient, spesielt ved arbeid med pasienter i risikogrupper.

Varigheten for tiltakene er 10 døgn etter siste mulige eksponering, eller 10 døgn etter ankomst til Norge.