Kultursektoren ønsker absolutt å bidra i denne svært alvorlige situasjonen, og vi ser at vi kommer til å ta store økonomiske tap. Men vi ser også at om vi her i landet skal ha en levedyktig kultursektor når dette er over om forhåpentligvis ikke så alt for lenge, må det komme treffsikre tiltak for hele bransjen og for hele næringskjeden.

Vi er derfor glade for at statsministeren nevner kulturbransjens spesielle utfordringer i sin tale. Men å referere til at det blir konserter etter krisen er over, uten å gjøre noe for alle de som skal sørge for at konsertene skapes og som allerede er helt desperate er veldig provoserende!

Vi har tidligere etterlyst en kompensasjonsordning for virksomheter, kunstnere og kulturarbeidere som rammes ved stengning/avlysning av arrangementer begrunnet i folkehelsestilsyn. Vi har også etterlyst et målrettet hjelpetiltak overfor kulturarbeidere og kunstnere som opplever betydelig inntektsbortfall.

Vi er skuffet over at vår regjering ikke prioritere å hjelpe denne bransjen gjennom denne krisen. Vi forventer derfor at regjeringen raskt kommer på banen med konkrete tiltak. Vi ser derfor frem til neste tiltakspakke fra regjeringen, og håper at det kommer tiltak også for vårt samfunnsområde.