LO-kommune er tilfreds med enighet om å opprettholde kjøpekraft, samt bedre uttelling for kompetanse og heltid i kommuneoppgjøret som kom i havn natt til onsdag 16.9.

– Vi er glade for at vi har kommet fram til et anbefalt forslag også i dette hovedoppgjøret. Vi var klar over at det var lite penger til rådighet, men har klart å få til et oppgjør der våre medlemmer opprettholder kjøpekraften. Det skyldes dels virkninger fra lønnsoppgjøret i fjor og dels tilleggene vi greide å forhandle oss fram til nå, sier Creos forbundsleder Hans Ole Rian.

De avtalte tilleggene er på mellom 1400.- og 1900.- kroner.

  • Stillinger uten særskilt krav til fagutdanning, fagarbeidere og fagarbeider med tilleggsutdanning, samt stillinger med krav om 3-årig høyskoleutdanning får 1400.-
  • Adjunkt og stillinger med krav om 4 års høyskoleutdanning får et tillegg på 1600.-,
  • Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om fem års høyskoleutdanning får et tillegg på 1700.-
  • Lektor og stillinger med krav om mastergrad får et tillegg på 1800.-
  • Lektor med tilleggsutdanning får et tillegg på 1900.-
  • Ledere som er omfattet av de sentrale forhandlingene får et tillegg på 0,3 prosent.

Garantilønnssatsene økes tilsvarende. Tilleggene gis med virkning fra 1.9.

Det er også enighet om å justere lørdags- og søndagstillegget slik at alle nå er sikret et tillegg på minst 53 kroner, med virkning fra 1.10.

– Dessuten har vi fått gjennomslag for et partssammensatt utvalg som skal jobbe for at flere skal få hel stilling i løpet av tariffperioden.

Hans Ole Rian er særlig glad for at sektorene oppvekst og kultur er spesielt nevnt. Veldig mange av Creos medlemmer, spesielt i kulturskolene, arbeider i deltidsstillinger, og det har vært viktig for oss i Creo at partene i kommuneoppgjøret nå har forpliktet seg til å styrke arbeidet for at flere ansatte skal få større eller hele stillinger.

– Rundt 90% av Creos medlemmer i kommunal sektor jobber deltid, og veldig mange av disse ønsker større stillinger, gjerne i kombinasjon mellom kulturskolen og skoleverket. Den framforhandlede teksten på dette vil bidra til en sterkere heltidskultur også for Creos medlemmer.

– Det var også viktig å få nye og bedre bestemmelser om lønnsmessig uttelling for kompetanse, og bedre rammer for kompetanseutvikling internt i kommunen eller virksomheten. Det har vi også fått til gjennom et eget vedlegg til hovedtariffavtalen, sier han.

– Vi har i tillegg blitt enige med KS om at pedagogisk kompetanse er å anse som relevant kulturskolefag, og at denne skal gi uttelling gjennom lønnsinnplassering. Dette har vært et uavklart spørsmål i noen kommuner, og vi er veldig glade for at vi nå har fremforhandlet en enighet rundt dette spørsmålet.

LO kommune og Creo er også tilfredse med at vi har fått gjennomslag for kravet om å bedre rettssikkerheten for ansatte i saker knyttet til opplæringslovens §9A. Dette betyr at partene sammen vil drøfte hvordan 9A-saker kan takles for å sikre tillit og trygghet på arbeidsplassen.

Det er dessuten avtalt et partssammensatt utvalg som skal arbeide med kompetansespørsmål i tariffperioden. Utvalget skal vurdere ulike temaer knyttet til kompetanse, læring, utvikling og omstilling. I tillegg skal utvalget drøfte hvordan ulike tariffbestemmelser knyttet til kompetanse praktiseres og fungerer, herunder hvordan det gis uttelling for kompetanse og bruk av stillingskoder.

 

Se protokoll