Midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som mister inntekt på grunn av koronautbruddet er forlenget til 31. desember 2021. Husk at fristen for å søke støtte for oktober utgår ved midnatt 30. november!
 • varer til og med 31. desember 2021
 • skal kun kompensere inntekt som du har mistet på grunn av koronautbruddet
 • forutsetter at du dekker inntektstapet de første 16 dagene
 • dekker 80 prosent av tapet på inntekter inntil 6G (Folketrygdens grunnbeløp) frem til 31. oktober 2020
 • dekker 60 prosent av tapet på inntekter inntil 6G fra 1. november 2020
 • baserer utbetalingene på opplysninger om dine tidligere inntekter og eventuelle inntekter du har hatt i måneden du søker for
 • tar utgangspunkt i grunnbeløpet som var gjeldene da koronasituasjonen inntraff i mars 2020. Vi foretar ikke G-regulering på ordningen

 

 • være fylt 18 år
 • ikke ha fylt 67 år
 • ha hatt en årlig inntekt tilsvarende 0,75G (74 849 kroner) som selvstendig næringsdrivende og/eller frilanser
 • ha hatt aktivitet i virksomheten før 1. mars 2020
 • ikke motta annen utbetaling fra NAV som kompenserer det samme inntektstapet

 

 1. Finn datoen for når tapet av inntekt startet (ikke når du mistet oppdrag/arbeid)
 2. Tell 16 kalenderdager fra denne datoen (dagene du selv må dekke)
 3. Du kan søke måneden etter datoen du har kommet frem til
Måned Mulig å søke fra Frist for å søke (utgår ved midnatt)
August 1. september 2021 30. september 2021
September 1. oktober 2021 31. oktober 2021
Oktober 1. november 2021 30. november 2021
November 1. desember 2021 31. desember 2021
Desember 1. januar 2022 31. januar 2022

 

Les mer på Nav.no