I Stortingets vedtak om kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere var beregningsgrunnlaget for ytelsen fastsatt til pensjonsgivende årsinntekt fra næring fra og med 2017. Det var også åpnet opp for å oppgi inntekt fra andre år, dersom lignet inntekt ikke var representativ. Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) foreslo den 24. april at personinntekt fra næring i 2019 skulle være hovedregelen for beregningsgrunnlaget, og ikke inntekter for 2017 og 2018. Departementet hevdet at dette var for å kunne etablere en automatisert løsning som skulle sikre både saksbehandling og utbetaling innen rimelig tid.

Vi i Creo er enige i at sikker saksbehandling og rask utbetaling er viktig for våre medlemmer og for alle andre selvstendig næringsdrivende, men vi har gjennom hele denne krisen tydelig kommunisert til både Storting og regjering at det også må etableres en alternativ løsning, med manuell saksbehandling, for de med næringsinntekt i 2019 som ikke er representativ for deres gjennomsnittsinntekt. Det har vært en prioritert oppgave for Creo, i arbeidet med kompensasjonsordningen, å skape en forståelse for kulturarbeideres varierende inntektsmønster, hos Storting og regjering. Dette trodde vi var oppnådd, da vi 3. mai fikk videresendt følgende tekst fra Arbeids- og sosialdepartementet:

Vi ser nå helt bort fra 2017 og 2018. De må selv oppgi inntekt 2019. Den skal de uansett oppgi til skattemyndighetene i disse dager og det vil bli opplyst at det vil kunne bli kontrollert til høsten. De som har spesielt lav inntekt i 2019, for eks fordi de startet i løpet av året, og har et større tap enn 2019-tallene skulle tilsi, vil få manuell behandling. Akkurat hvordan dette vil bli i praksis vet vi ikke ennå. Det elektroniske søknadsskjemaet er etaten i gang med å programmere, og rammene for manuell behandling er heller ikke klare.

Da søknadsportalen åpnet mandag 4. mai så vi, til tross for departementets lovnader, at det ikke var mulig å velge et annet beregningsgrunnlag enn året 2019. Det ble heller ikke opplyst fra NAV om at dette ville komme senere. Vi sendte derfor en mail til ASD, for å gjøre dem oppmerksom på det som vi anså som en glipp fra NAV sin side.

Meget overraskende var det å da få svar fra ASD om at de igjen hadde snudd, og ikke ønsket å åpne opp for andre beregningsgrunnlag enn året 2019. Dette var både opprørende og skuffende, og betyr i all realitet at flere hundre, kanskje flere tusen, kulturarbeidere faller utenfor kompensasjonsordningen. For Creo er dette uakseptabelt, og etter vår vurdering et klart brudd på Stortingets vedtak. Vi har derfor tatt kontakt med våre samarbeidspartnere på Stortinget for å forsøke å endre beregningsgrunnlaget i forskriften tilbake, i tråd med det opprinnelige vedtaket.

Det som nå skjer er at ordningen kommer som lovsak til Stortinget. Det skjer på mandag eller tirsdag i neste uke. Så kommer det en innstiling til vedtak neste fredag, før loven endelig vedtas onsdag den 20 mai.

Hva utfallet av Stortingsbehandlingen blir vet vi dessverre ikke. Det avhenger av Stortingsflertallet.

 

Vi i Creo er de første til å beklage at dette har vært både uklart og har tatt alt for lang tid. Vi er forøvrig sterkt kritiske til hvordan Arbeids- og sosialdepartementet har håndtert situasjonen. På bakgrunn av dette oppfordrer Creo nå Stortingsflertallet til å ta ansvar for at kompensasjonsordningen igjen kommer på rett spor. Stortinget må gjøre vedtak i henhold til intensjonene i det opprinnelige vedtaket, der det var mulig å benytte andre beregningsgrunnlag enn året 2019. Hvis ikke en slik endring gjøres må Stortinget, etter Creos syn, også endre formålsparagrafen i forskriften til:

«Forskriften gir bestemmelser om rett til kompensasjonsytelse fra folketrygden for noen selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet personinntekt som følge av utbrudd av covid-19».

 

Foto: Åsa Maria Mikkelsen