Creo har blitt gjort oppmerksom på at flere medlemmer har fått beskjed fra NAV om at kompensasjonsytelsen de mottok i mai for stønadsperioden 30. mars – 30. april, skal oppgis som inntekt som skal gå til avkortning av kompensasjonsytelsen for mai med 80 %.

Creo fikk i slutten av forrige uke bekreftelse fra arbeids- og sosialdepartementet om at dette IKKE stemmer. Ytelsen dere mottok for april skal IKKE oppgis som inntekt for stønadsperioden mai, som dere søker om i juni.

Les svar fra arbeids- og sosialdepartementet