Fra og med 20. april er det mulig å søke kompensasjonsordningen for næringslivet. Creo gir deg en rask innføring i hva, hvor og hvordan.

Formål med kompensasjonsordningen

Kompensasjonsordningen for næringslivet er en del av regjeringens tredje krisepakke som følge av koronasituasjonen, og den skal dekke bedrifters faste, uunngåelige kostnader. Formålet er at næringslivet i størst mulig grad skal unngå konkurser og komme seg raskere opp igjen når krisen er over.

Ordningen er midlertidig rettet mot de virksomhetene som fyller kriteriene til å motta støtte. Ordningen gjelder for mars, april og mai. Etter første utbetaling i april, vil det bli gjort en vurdering av behovet for å justere ordningen før neste runde.

 

Hvem kan få støtte?

Bedrifter som oppfyller følgende vilkår, kan motta kompensasjonsordningen:

 • Er skattepliktige til Norge.
 • Er registrert i Foretaksregisteret eller Enhetsregisteret senest 1. mars 2020.
 • Har ansatte (unntak for ENK som er innehaverens hovedinntektskilde. Også unntak for DA/ANS hvor foretaket er hovedinntektskilde til minst én av deltagerne).
 • Selskapet må ikke være begjært konkurs eller være under konkursbehandling.
 • Bedriften må ha omsetningsfall som følge av virusutbruddet på
  – minst 20 % i mars 2020
  – minst 30 % i april og mai 2020
  Hvordan du beregner omsetningsfallet kommer an på om foretaket var i aktivitet i samme periode i fjor.
 • Har faste, uunngåelige kostnader. Her mener vi kostnader som ikke kan reduseres på kort sikt i takt med aktivitetsnivået (for eksempel husleie, forsikring, lys og varme).
 • Ikke driver næring innenfor områder som er holdt utenfor kompensasjonsordningen (for eksempel flyselskaper, private barnehager, finansnæringen ol.).

Vær oppmerksom på at for enkeltpersonsforetak kan både innehaver og regnskapsfører søke om tilskuddet.

 

Hva kan du få?

Hvor mye tilskudd foretaket ditt kan få, kommer an på to ting:

 • Hvor stort omsetningsfall du har hatt på grunn av virusutbruddet.
 • Om foretaket er pålagt å stenge av staten. Dette gjelder for eksempel frisører og fysioterapeuter.

Her kan du beregne hva du kan få i tilskudd

Vær oppmerksom på at hvis beregnet tilskudd er under 5000 kr, vil tilskuddet ikke bli utbetalt.

 

Dette må du forberede

For at det skal bli lett å fylle ut selve søknadsskjemaet, bør du finne fram følgende:

Tall for måneden du søker tilskudd:

 • Faste, unngåelig kostnader for måneden du søker tilskudd
 • Omsetning for måneden du søker tilskudd

Tall for disse tidligere periodene:

 • Omsetning for tilsvarende måned i 2019.
 • Omsetning for januar og februar 2019
 • Omsetning for januar og februar 2020

Hvis foretaket ikke var etablert i mars 2019, trenger du kun tall for 2020.

Du skal ikke legge ved dokumentasjon i søknaden, men må kunne legge fram dokumentasjon hvis du blir spurt om det.

Videre må du finne frem tall for uunngåelige, faste kostnader. Dette kan være:

 • Leie lokale
 • Lys, varme
 • Renovasjon, vann, avløp, renhold mv.
 • Leie maskiner, inventar, transportmidler o.l.
 • Regnskap, revisjonshonorar, rådgivning o.l.
 • Elektronisk kommunikasjon, porto mv.
 • Forsikring og avgifter på transportmidler
 • Kontingenter med fradragsrett
 • Forsikringspremie
 • Netto rentekostnader

Du må gjøre en vurdering av om utgiftene i sin helhet kvalifiserer for støtte, eller om de må justeres.

 

Søknad

Søknad, og veileder til søknad finner du her

Søknader blir i utgangspunktet automatisk behandlet. Dersom søknaden din må behandles manuelt, kan det ta opptil tre uker før du får svar. Dersom søknaden din blir godkjent, betales tilskuddet automatisk ut pengene til konto innen 2-3 virkedager. Pengene kommer inn på kontonummeret du oppga i søknaden.

Hvis du ser at du har sendt inn feil informasjon i søknaden eller at informasjon mangler, kan du søke på nytt. Det er den sist innsendte søknaden som gjelder.

Husk: Du kan klage!
Hvis du har fått avslag på søknaden, kan du klage innen seks uker fra du mottar brevet.