Vi forventer at regjeringen tar ansvar.

«Vi feilberegnet og derfor tar vi nå tak i situasjonen», sier Solberg på pressekonferansen der nyheten kom om at regjeringen dropper trinn fire i gjenåpningsplanen og blir stående på trinn tre.

Det er nok både fornuftig og riktig, gitt den nye oppblomstringen av smitte, men da forventer vi at kompensasjonsordningene for kulturlivet forlenges, minst ut året.

Det som er mest prekært nå er å få forlenget kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere, som per i dag ikke varer lengre enn til 30. september. Her forventer vi at regjeringen tar ansvar.

Kultursektoren har normalt lang planleggingshorisont og vi etterlyser, igjen, større forutsigbarhet. Varigheten på ordningen ivaretar ikke forutsigbarhet i tilstrekkelig grad i dag.

Vi kan ikke risikere å stå i en situasjon der svært mange kulturarbeidere, musiker, artister, teknikere og andre blir stående uten inntekt.

Ordningene må vare så lenge krisen vedvarer.