Det er nå åpent for innlevering av faglige bidrag til høstens konferanse!

Som et ledd Creos arbeidet innen scenekunstmedisin samarbeider vi tett med Norges Musikkhøyskole og Norsk teater- og orkesterforening. Sammen skal vi arrangere den fjerde nordiske konferansen for musiker- og scenekunstmedisin:

Musicians’ and Performing Artists’ health and performance
– Integrating body and mind

Konferansen finner sted i Oslo 22. – 24. september 2022 og vil kombinere vitenskap med praktisk erfaring gjennom en rekke foredrag, korte muntlige presentasjoner, workshops, paneldebatter og planlagte nettverk.

Det er nå åpent for innlevering av faglige bidrag til konferansen.
Frist for innlevering er 31.03. 2022.

 

Relevante tema for faglige bidrag kan være:

  • Muskuloskeletale lidelser
  • Psykisk helse og prestasjonspsykologi
  • Lyd- og hørselsskader
  • Musikere/scenekunstnere og hjernen og nervesystemet
  • Forebygging – fysisk trening og rehabilitering, fysioterapi/andre former for fysioterapi, undersøkelse og behandling
  • Forskningsmetoder, arbeidsmiljø og eksponeringsmålinger
  • Musikere og scenekunstneres helse- og arbeidsforhold – psykososiale faktorer i kunstneres arbeidsmiljø
  • Utdanning utviklet for å forbedre helse og velvære praksis og ytelse

I lys av pandemien er vi åpen for bidrag som tar for seg problemstillinger og konsekvenser av Koronakrisen sett i forhold  til de ovennevnte temaene.

 

Les mer om format, kriterier og registrering her