LO-sekretariatets uttalelse om Hamas – Israel konflikten

I likhet med LO fordømmer Creo de grufulle voldsutøvelsene mot sivile i Israel og Palestina – Hamas terror og Israels nådeløse gjengjeldelse. Vi kondolerer til alle som har lidd tap. Våre tanker går til de som frykter for sine liv og sine kjære.

 

LOs uttalelse 

Etter én uke er 1400 drept i Israel og 2750 på Gaza-stripen. Israel har varslet bakkeinvasjon av Gaza og krevd at mer enn én million sivile flytter seg ut av nordlige Gaza. Innførsel av vann, forsyninger, medisinsk utstyr og drivstoff er stoppet. Ingen kommer ut og det finnes ikke trygge steder for de sivile inne på Gaza-stripen. Det er stor risiko for at konflikten her eskalerer med enorme humanitære konsekvenser. Samtidig er det risiko for at dette kan utvikle seg til en storkonflikt i Midtøsten.

Israel har rett til å forsvare seg. Samtidig krever vi at Folkeretten overholdes, med sine krav til proporsjonalitet, beskyttelse av sivile, forbud mot kollektiv avstraffelse og tvangsforflytning. LO fordømmer Israels kollektive avstraffelse av palestinerne, utsulting og tvangsflytting av sivilbefolkning på Gazastripen. En allerede eksisterende humanitær krise gå over til å bli en humanitær katastrofe. Den palestinske sivilbefolkningen kan ikke straffes for Hamas sine handlinger.

Konflikten mellom Israel og Palestina kan ikke løses med vold. Palestinernes rettigheter og Israels behandling av dem har blitt kraftig forverret de siste årene. Okkupasjonen og blokaden må avsluttes. Palestinernes rettigheter må adresseres samtidig som israelernes sikkerhet sikres. Dialog og kontakt må etableres mellom partene. Denne konflikten løses kun gjennom forhandlinger som adresserer de grunnleggende årsakene til konflikten: okkupasjon, blokade, forskjellsbehandling og manglende respekt for hverandre og for rettigheter.

LO ber begge parter besinne seg, opprette humanitære korridorer for å redde liv og få fram nødhjelp til sivilbefolkningen. LO er glad for at regjeringen har vært tydelig på at humanitær hjelp til Palestinerne må opprettholdes, at krigens Folkerett må respekteres og at det er viktig å holde dialog med alle parter. Norge må fortsatt jobbe for at Folkeretten følges og at det internasjonale samfunn fordømmer handlinger som rammer sivile på begge sider i konflikten. De ansvarlige for krigsforbrytelser må holdes ansvarlig.

Vi ber regjeringen bruke alle mulige diplomatiske og politiske kanaler for å presse fram våpenhvile og reelle fredsforhandlinger. Samtidig krever vi at blokaden oppheves, okkupasjonen avsluttes og at palestinernes rettigheter respekteres. Det er kun med gjensidig respekt, dialogvilje og likebehandling av palestinerne og israelerne at denne konflikten kan løses.

LO vil følge opp med støtte til humanitær hjelp gjennom Norsk Folkehjelp så snart det er mulig å få hjelp inn.