Det er med stor glede at vi lanserer vår nye medlemspublikasjon: Kontekst_

Creos fremste mål er å bedre våre medlemmers arbeidshverdag. For oss er det viktig å sette medlemmenes behov først, i alt vi gjør. Vi har derfor hatt et sterkt fokus på organisasjonsutvikling de siste årene, og har gjennomført store endringer som har gitt oss mulighet til å ta en tydelig posisjon i hele kulturfeltet. Vi har fått nytt navn, nytt utseende, nye nettsider, nytt medlemssystem, og nye medlemsfordeler, for å nevne noe. Disse endringene har tydelig vist omverdenen hvem Creo er, hva vi står for, og at vi jobber for alle våre medlemmer, uansett kunstart og yrkestilknytning.

Da Creos forbundsstyre besluttet å legge om medlemspublikasjonen – tidligere kjent som Musikkultur – var dette for å reflektere endringene Creo har vært gjennom.

En publikasjon som representerer medlemmene

Creo skal alltid være synlig i saker som angår våre medlemmer. Vi skal være en tydelig politisk stemme i solidaritet med kunstnere og kulturarbeidere. Vår visjon for fremtiden er å stå frem som den mest synlige, tydeligste og kraftigste kulturorganisasjonen i landet. Til dette trenger vi også en tydelig og kraftfull publikasjon, et bindeledd mellom Creo og våre medlemmer.

Creos 10 000 medlemmer er et mangfoldig fellesskap av musikere, scenekunstnere, artister, produsenter, sufflører, inspisienter, dansere, scenografer, designere, musikkterapeuter, teknikere og pedagoger. Dette skal Creos medlemspublikasjon reflektere. Både gjennom innhold og navn. Kontekst skal være en publikasjon hvor alle våre medlemmer føler seg ivaretatt.

Et redaksjon som går i dybden

Samfunnets medievaner har gjennomgått en stor endring. Saker kommer og går i hyppig tempo. Det skal produseres aktuelt og engasjerende innhold til nettsider, nyhetsbrev, pressemeldinger, medlemssider, og sosiale medier. I dag krever effektiv kommunikasjon kontinuerlig innsats i flere kanaler, og resultatet blir best når samspillet mellom kanalene er godt.

Der Creo informerer skal derfor Kontekst gå i dybden. Kontekst skal gi felles kunnskap om våre medlemmers situasjoner og verdier, og beskrive rammene våre medlemmer og vårt kulturliv omgis av. Publikasjonen skal gi oss ny kunnskap, innsikt og innblikk, men samtidig motstand, til refleksjon. 

Kontekst skal være medlemmenes stemme. En stemme som kan tilby forståelse og fortolkning, og som kan sette Creos arbeid inn i en sammenheng, eller kontekst om du vil.

 

Vi håper dere får stor glede av vår medlemspublikasjon!

Gå til Kontekst.no