tog
NSB har endret bagasjeregelen for kontrabass på de lange regiontogene.

Selv om det ofte har blitt gjort unntak, har kontrabass frem til nå vært på NSBs ‘forbud-liste’ sammen med bl.a. kajakk og kano. Det vil si at det har vært eksplisitt sagt at NSB ikke tilbyr å ha med kontrabasser når man reiser på lange regiontog.

NSB har nå besluttet at det skal være mulig å ta med seg dette instrumentet, men at det må bestilles/betales for plass i godsrommet, på lik linje med sykkel. Skal du reise langt med regiontog kan du altså bestille plass til kontrabassen i godsrom dersom det er ledig.

NSB minner om at det er generelt svært liten plass i godsrommet, og man vil kunne oppleve at det er fullt ved bestilling. Å møte opp uten bestilling vil etter all sannsynlighet medføre at man ikke får med seg kontrabassen. Det oppfordres derfor å bestille i god tid.

Ta kontakt med NSB Kundesenter på telefon 61 05 19 10 i god tid før reisen for å og bestille plass.
På korte regiontog og lokaltog kan du ta med kontrabassen dersom det er plass og den kan tas med på en sikker måte.

Det er samme pris for å ta med kontrabass som for sykkel.

Les mer om NSBs regler for Bagasje på toget.