Vi hadde alle håpet på en annen start på 2021 enn en 2 ukers nedstenging av landet vårt. Slik ble det dessverre ikke.

Vi vet at mange av våre medlemmer fortsatt opplever en enorm usikkerhet både med tanke på den nærmeste tiden og månedene fremover, og at flere også opplever påbudene og anmodningene fra sentrale og lokale myndigheter som forvirrende.

Creo forsøker fortløpende å tilgjengeliggjøre relevant informasjon om nye regler og støtte-/kompensasjonsordninger mm. for våre medlemmer, men i og med at verden endrer seg så hyppig, vil den mest oppdaterte informasjonen til enhver tid ligge på de respektive instansenes hjemmesider.

De viktigste lenkene finner du her:

Det er også viktig at du fortløpende sjekker kommunale råd og påbud.

Creo er i tett dialog med myndighetene og andre relevante aktører, og vil prioritere å legge ut informasjon i de tilfeller vi har fått spesifiseringer eller oppklaringer i spørsmål som omhandler de ulike ordningene. Mye informasjon ligger allerede ute på creokultur.no. (Se tidligere nyhetssaker)

Men; Creo har dessverre ikke, og vil nok heller ikke få, svar på alle spørsmål. Disse utfordringene er komplekse, ikke minst for alle med kombinasjonsinntekter. Enkelte ordninger er rett og slett ikke kompatible, og selv i tilfeller der vi kan svare, vil enkelte svar åpenbart være urettferdige for enkelte.

Creo jobber videre med å tette disse hullene så godt vi kan, ivareta de akutte behovene og ikke minst påvirke myndighetene slik at vi får størst mulig grad av forutsigbarhet og sikkerhet for våre medlemmer så lenge denne krisen varer. Så får vi håpe det ikke er for mye lenger.