Creo har kontaktet Skatteetaten for å etterspør konkrete tiltak hver enkelt kan gjøre for å bedre egen økonomisk situasjon.

Mange frilansere og selvstendig næringsdrivende opplever nå økonomiske konsekvenser av korona-viruset og de mange avlysninger som har kommet som følge av myndighetspålagte restriksjoner. Creo jobber kontinuerlig med tiltak for å sikre våre medlemmers hverdag og økonomiske stilling i denne unntakstilstanden som nå er. I den forbindelse har Creo vært i kontakt med Skatteetaten for å høre om det er konkrete tiltak hver enkelt kan gjøre som strakstiltak for å bedre egen økonomisk situasjon.

Skatteetaten bekrefter at et tiltak i forbindelse av betaling av forskuddsskatten i mars, er å logge seg inn på skatteetaten.no og endre forskuddskatten til for eksempel ¼ av  forventet overskudd. Videre kan man da innbetale det da beregnede beløpet til tross for at man ikke har mottatt ny faktura. Skatteetaten gir beskjed til kemner/skatteoppkrever når forskuddsskatten er endret.

Det er viktig å ha i bakhodet at ny beregnet forskuddsskatt vil bli fordelt på betalingstidspunktene (mars/mai/september/november). Dersom inntekten blir høyere enn det nye grunnlaget du har lagt inn, så bør grunnlaget justeres opp igjen. Hvis ikke vil det resultere i restskatt.

Tiltaket er således en forskyvning av økonomiske forpliktelser, men kan lette på den vanskelige økonomiske situasjonen her og nå.

 

NB! Under dagens pressekonferanse ble det annonsert at personlige næringsdrivende som skal betale første termin av forskuddsskatten 15. mars, får utsatt frist for innbetaling til 1. mai. Les mer