LO Stat og LO forbundene Creo, Fagforbundet og NTL innenfor kulturområdet i Spekter (orkestre, teatre og Operaen) har i årets tariffoppgjør fremmet krav om en overgang fra innskuddspensjon til hybridpensjon.

I hovedoppgjøret i 2016 ble partene enige om overgang fra offentlig tjenestepensjon til en midlertidig innskuddspensjonsordning, men med en felles målsetting om at den varige tjenestepensjonsordningen skulle være kjønnsnøytral og gi livsvarig pensjonsytelser. Hybridpensjon er en slik tjenestepensjon.

Den midlertidige innskuddspensjonsordningen har siden 2016-oppgjøret blitt prolongert. Partene har ikke kommet til enighet i årets oppgjør om pensjon, og forhandlingene føres videre i sentrale avsluttende forhandlinger mellom LO Stat og Spekter. Berørte virksomheter er blant annet teatre omfattet av teateroverenskomsten, Den Norske Opera & Ballett, Bergen Filharmoniske Orkester, Arktisk Filharmoni, Kristiansand Symfoniorkester, Stavanger Symfoniorkester, Kilden, Oslo Filharmonien og Det Norske Blåseensemble.

Skulle partene ikke bli enig i disse forhandlingene, overføres forhandlingene til mekling.

Trondheim Symfoniorkester fikk etablert hybridpensjon fra 1.1.2020.