Innlemmelse av kulturskolen og forutsigbar arbeidstid for undervisningspersonalet står øverst på kravlista til LO-forbundene i forhandlinger om ny arbeidstidsavtale (SFS 2213).

Fredag 1. desember startet nye forhandlinger om arbeidstid i skolen mellom lærerorganisasjonene på skoleområdet og KS. Dagens arbeidstidsavtale for undervisningspersonalet utløper 31. desember 2023. Skolenes landsforbund forhandler på vegne av de fire LO-forbundene i skolesektoren: Creo – forbundet for kunst og kultur, Fagforbundet, Fellesorganisasjonen (FO) og Skolenes landsforbund (SL). Forbundene har selvstendige partsforhold i særavtalen.

Like vilkår for ansatte i kulturskolen

For Creo er hensynet til å sikre like vilkår for kulturskolens ansatte med øvrig undervisningspersonale, en sentral begrunnelse for kravet om innlemmelse av kulturskolen i SFSen.

– Ettersom kulturskolelærere ikke formelt er definert som undervisningspersonale i tariffavtalen i KS, og heller ikke er innlemmet i arbeidstidsavtalen for lærerne, SFS2213, har ansatte i kulturskolen i realiteten ulike vilkår og rammevilkår sammenliknet med andre lærere/pedagoger i KS. Dette mener vi verken er hensiktsmessig eller faglig begrunnet, sier forbundsleder i Creo Hans Ole Rian.

– Vi får mange henvendelser fra våre medlemmer, både ledere og ansatte i kulturskolen, om uklarheter og ulik praktisering av arbeidstidsbestemmelsene fra kulturskole til kulturskole. Creo mener at en formell innlemmelse av kulturskolen i SFS2213 vil bidra til både større forutsigbarhet og forenklinger for både arbeidsgivere og arbeidstakere når det gjelder dette.

Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet regulerer blant annet lengde på arbeidsåret, organisering av arbeidstiden og livsfasetiltak.

Drøfting rundt merarbeid

I tillegg til kravet om innlemmelse av kulturskolen i avtalen ønsker også LO-forbundene en drøfting rundt det merarbeidet som er kommet de siste årene, særlig etter pandemien. Oppgavene samsvarer ikke med den tiden som er til rådighet.

LO-forbundenes hovedkrav

  • Bestemmelsene i SFS 2213 utvides til å gjøres gjeldende for ansatte i kulturskolen
  • Lærernes arbeidsoppgaver må stå i forhold til den tiden som er til rådighet

Les krav 1 her

 

Se også informasjon om forhandlingene hos Skolenes landsforbund