Kompensasjonsordningen for arrangører inkluderer nå verdikjeden i kultursektoren.

Regjeringen har blitt enig om en utvidelse av kompensasjonsordningen for arrangører i kultursektoren.

Denne vil nå inkludere mange flere av dem som opplever inntektstap på grunn av helt eller delvis avlyste kulturarrangementer. Kulturdepartementets ordning inkluderer nå også underleverandører:

  • Aktører innenfor lys, lyd og rigg
  • Aktører som leier ut lokaler der det skal gjennomføres et kulturarrangement, herunder litteraturhus, konserthus og privatteatre
  • Artister, management, booking og filmdistributører

Alle disse skal kunne søke kompensasjon for tap og merutgifter i forbindelse med utsettelse, helt eller delvis stenging, eller avlysning av arrangementer i kultursektoren fra 1. mai til 1. september.

Endringene i ordningen forutsetter godkjenning fra ESA. Man kan søke når godkjennelsen er i orden og Kulturrådet, som forvalter ordningen, er klare til å ta imot søknadene.

De nye aktørene som ordningen utvides til å omfatte vil kunne søke 50 prosent av sitt inntektstap dekket knyttet opp mot kulturarrangementer.

– Vi i Creo er veldig fornøyde med at kulturministeren har utvidet ordningen til å inkludere lyd, lys, scene, booking, management og artister. Dette er helt i tråd med hva både vi i Creo og en samlet bransje har sagt helt siden mars, sier forbundsleder i Creo, Hans Ole Rian.

– Vi har lenge – med rette – vært kritiske til Rajas håndtering av koronakrisen i kulturlivet, noe som helt sikkert skyldes en minister som er fersk i faget. Men han har lært, tatt med seg erfaringene fra flere år i finanskomiteen, og sikrer nå kulturbransjens fremtid i Norge. Creo er også svært fornøyde med den tette og gode dialogen vi har hatt med ministeren den siste tiden. Vi håper og tror at vi kan utrette gode ting sammen.

Les mer på regjeringen.no