Står direktørene på sitt, trappes streiken kraftig opp fra 1. oktober.

30. september blir det tvungen mekling i kulturstreiken. Da har konflikten vart i fire uker. Fører ikke meklingen fram til et resultat, blir streiken trappet kraftig opp. Da går 249 nye kulturansatte ut i streik.

– Vi håper alltid på en løsning, og jobber for å få arbeidsgiverne til å gå inn reelle forhandlinger om kjønnsnøytrale og livsvarige pensjonsytelser. Vi har løsningen, men arbeidsgiverne nekter å lytte, sier Lise Olsen, nestleder i LO Stat og forhandlingsleder.

Creo, Fagforbundet og NTL krever ikke noe annet eller mer enn det vi ble lovet: en livsvarig og kjønnsnøytral pensjon. I en felles forhandlingsprotokoll fra 2016 står løftet fra arbeidsgiver svart på hvitt. Det vi avtalte var at vi skulle finne frem til en ordning som sikret livsvarighet og kjønnsnøytralitet.

– Arbeidsgiverne har etter at protokollen ble undertegnet, hverken vist vilje til å samarbeide, forhandle, eller oppfylle dette løftet, sier Christine Thomassen, nestleder i Creo.

 

Lik pensjon til kvinner og menn burde være en selvfølge

Det er ingenting vi heller vil enn å gi publikum kulturopplevelser igjen, men mener samtidig det er verdt å kjempe for rettferdige pensjonsytelser.

– Vi håper arbeidsgiverne snart innser at de må holde løftene de har gitt. For oss er lik pensjonsutbetaling til kvinner og menn en selvfølge. Det burde det være for direktørene i kulturinstitusjonene også, sier Nora Hagen, Fagforbundets forhandlingsleder.

Vi minner om at ordningen vi hadde ivaretok alle disse elementene.

– Vi har tatt ansvar. Vi har blitt med på et spleiselag med den midlertidige pensjonsordningen. Vi har gitt mye for at kultursektoren skal ha god økonomi, og et rikt og godt tilbud til innbyggerne. Nå forventer vi at arbeidsgiverne kjenner sin besøkelsestid, og bidrar til å finne en god, permanent løsning, sier Dag Agledal, NTLs forhandlingsleder.

Kostnaden til hybridpensjon er i hovedsak knyttet til kvinnetillegget som vil utgjøre om lag 0,5 prosent i kultursektoren, i tillegg kommer noen mindre administrative kostnader. Dette er fullt ut håndterbart for virksomhetene, likevel nekter arbeidsgiverne å innfri løftet sitt.

 

Her trapper 249 kulturansatte opp streiken opp fra 1. oktober

 

 • Den Nationale Scene (9) NTL-0/Fagforbundet-9/Creo-0
 • Bergen Filharmoniske Orkester (0) NTL-0/Fagforbundet-0/Creo-0
 • Den Norske Opera & Ballett (51) NTL-5/Fagforbundet-43/Creo-3
 • Det Norske Teatret (16) NTL-0/Fagforbundet-14/Creo-2
 • Nationaltheatret (25) NTL-0/Fagforbundet-25/Creo-0
 • Rogaland Teater (0) NTL-0/Fagforbundet-0/Creo-0
 • Kilden-Kristiansand Symfoniorkester (35) NTL-0/Fagforbundet-0/Creo-35
 • Kilden Teater og Konserthus (26) NTL-5/Fagforbundet-20/Creo-1
 • Trøndelag Teater (22) NTL-0/Fagforbundet-20/Creo-2
 • Oslo Nye Teater (16) NTL-4/Fagforbundet-12/Creo-0
 • Hålogoland Teater (14) NTL-2/Fagforbundet-9/Creo-3
 • Teater Innlandet (7) NTL-7/Fagforbundet-0/Creo-0
 • Carte Blanche (11) NTL-0/Fagforbundet-11/Creo-0
 • Det Vestnorske Teateret (5) NTL-0/Fagforbundet-5/Creo-0
 • Turneteatret i Trønderlag (12) NTL-0/Fagforbundet-12/Creo-0

 

Her streiker 805 kulturansatte fra 1. oktober

 

 • Den Nationale Scene (57) NTL-6/Fagforbundet-46/Creo-5
 • Bergen Filharmoniske Orkester (114) NTL-0/Fagforbundet-0/Creo-114
 • Den Norske Opera & Ballett (163) NTL-38/Fagforbundet-117/Creo-8
 • Det Norske Teatret (89) NTL-15/Fagforbundet-69/Creo-5
 • Nationaltheatret (62) NTL-5/Fagforbundet-52/Creo-5
 • Rogaland Teater (32) NTL-9/Fagforbundet-20/Creo-3
 • Kilden-Kristiansand Symfoniorkester (59) NTL-0/Fagforbundet-0/Creo-59
 • Kilden Teater og Konserthus (58) NTL-19/Fagforbundet-36/Creo-3
 • Trøndelag Teater (56) NTL-0/Fagforbundet-52/Creo-4
 • Oslo Nye Teater (38) NTL-12/Fagforbundet-25/Creo-1
 • Hålogoland Teater (33) NTL-5/Fagforbundet-23/Creo-5
 • Teater Innlandet (16) NTL-7/Fagforbundet-9/Creo-0
 • Carte Blanche (11) NTL-0/Fagforbundet-11/Creo-0
 • Det Vestnorske Teateret (5) NTL-0/Fagforbundet-5/Creo-0
 • Turneteatret i Trønderlag (12) NTL-0/Fagforbundet-12/Creo-0

 

Kontaktpersoner

 

Forhandlingsledelse:

 • Lise Olsen, LO Stat: 900 66 207
 • Christine Thomassen, Creo: 951 81 686
 • Nora Hagen, Fagforbundet: 990 14 114
 • Dag Agledal, NTL: 922 48 452


Kommunikasjonsrådgivere:

 • Linda Karoline Ringstad, Creo: 476 52 221
 • Geirmund Jor, Fagforbundet: 416 48 263
 • Tove Lise Granli, NTL: 918 59 230
 • Kristian Brustad, LO Stat: 466 61 639