Et sterkt, fritt og autonomt kulturliv er avgjørende for ytringsfriheten og for et levende demokrati.

Forrige uke gjennomførte kulturbransjen en stille solidaritetsmarkering foran den iranske ambassaden i Oslo, til støtte for våre kolleger i Iran. Under det brutale regimet kan de ikke utøve sine yrker som følge av den svært begrensede ytringsfriheten.

Ytringsfrihet i kunsten vil alltid være et aktuelt tema. Kunstnere og kulturarbeideres rett til å uttrykke sine tanker og meninger på en fri og åpen måte må beskyttes på alle nivåer.

 

Creos uttalelse fra landsmøtet  – november 2022

Kunsten må og skal være fri. Et sterkt, fritt og autonomt kulturliv er avgjørende for ytringsfriheten og for et levende demokrati. Kunnskap om språk, historie, religion, kultur og kulturkonflikter er essensielt i møter med andre mennesker, nært som fjernt både geografisk, kulturelt og politisk.

Gjennom sine uttrykk bidrar kunstnerne til å utvikle det offentlige ordskiftet og oss som samfunn. Vi må derfor fortsatt sikre gode vilkår for ytringsmangfoldet og kunstens frihet i Norge i tillegg til å jobbe for retten til kunstnerisk ytringsfrihet i et globalt perspektiv.

Angrep på ytringsfriheten utenfor Norges grenser er også et angrep på vår egen ytringsfrihet. På verdensbasis blir altfor mange kunstnere og kulturarbeidere forsøkt stilnet av autoritære regimer, der metodene varierer fra subtil undertrykkelse til vold og tortur. Organisasjonen Freemuse gjør et viktig arbeid i å dokumentere brudd på kunstnerisk ytringsfrihet globalt. Deres arbeid er viktigere enn noen gang.

  • Gjennom Safemuse vil Creo bidra i arbeidet for at forfulgte artister skal få beskyttelse.
  • Creo mener at Norge må gå foran og utrede muligheten for et internasjonalt senter for kunstnerisk ytringsfrihet.

 

Solidaritetsmarkering foran den iranske ambassaden i Oslo.