- kulturbransjens største bærekraftsprosjekt i Norge

En rapport fra arbeidsgruppen for bærekraft i Norske Scenografer i Creo fra 2019, viser at over 70 % av nye scenekunstproduksjoner blir kassert hvert år. Det vil si at mange tonn av gjenbrukbart materiale blir kastet årlig. Dette vil produsentselskapet Syv mil gjøre noe med.

Shiftit.no er en digital plattform der rekvisitter, scenografi, kostymer, materialer, teknisk utstyr og musikkinstrumenter kan selges, gis bort, byttes og kjøpes.

– Det norske kulturfeltet er full av gode intensjoner og mye skyldfølelse. Mange produksjoner i kulturfeltet er kanskje i utgangspunktet tenkt som bærekraftig, men resultatet blir ofte tonnevis av materialer som må kastes eller lagres på dyre lagringsplasser. SHIFTIT tilbyr en løsning på dette problemet, forteller prosjektleder Tora de Zwart Rørholt fra produsentselskapet Syv mil, som står bak SHIFTIT.

Shiftit.no lanseres 21.mars kl 13:00,  i forbindelse med Grønt Skifte, på Det Vestnorske Teateret i Bergen. Arrangementet blir også direktestreamet. 

Kulturbransjens svar på finn.no

Første steg i prosjektet er den digitale gjenbruksplattformen, kulturbransjens eget svar på finn.no – som er laget for hele kulturfeltet. SHIFTIT tilrettelegger for utveksling av scenografideler, scenematerialer, kostymer, instrumenter, utstyr og annet fra alle typer kulturarrangement. Alle som har opprettet en profil har mulighet til å bytte, selge og kjøpe gjenstander. Tjenesten er gratis, og tilgjengelig på engelsk slik at den enkelt kan brukes i hele Norden. Plattformen er klar til bruk fra 21.mars.

– En viktig detalj er at det kan registreres opphavsrett på det som legges ut slik at åndsverksloven kan ivaretas, noe som er avgjørende for scenekunstnere, sier de Zwart Rørholt.

En sirkulær infrastruktur for kulturbransjen

Syv mil har videre planer om å etablere en fysisk gjenbrukssentral der brukbare materialer til kulturfeltet samles inn, inngår i en sirkulær infrastruktur og blir brukt i alle mulige former for kunstproduksjon og kunnskapsutvikling. Slik vil produksjonskostnadene senkes samtidig som bransjen unngår at mengder brukbart og verdifullt materiale ender på søppelfyllinga.

– Sentralen skal i første omgang opprettes i Bergen, men vi har ambisjoner om å koble SHIFTIT til nye eller eksisterende gjenbrukssentraler i flere store byer i Norge og Norden. Dette vil også forenkle turneringslogistikk, redusere transport- og produksjonskostnader og ikke minst være en sterk bidragsyter for at kulturfeltet kan nå EU`s bærekraftsmål om nullutslipp, sier Camilla Svingen, daglig leder i Syv mil.

Stor interesse for bærekraftig scenekunst

Silje Sandodden Kise, nestleder for Norske Scenografer i Creo, har deltatt i arbeidsgruppen bak prosjektet. Hun har jobbet for bærekraftig scenekunst i mange år, og er svært glad for at arbeidet nå har gitt resultater.

– Under Heddadagene i 2017 arrangerte Norske Scenografer i Creo et seminar om bærekraftig scenekunst, og det ble fulgt opp med nye seminarer i 2019 og 2022, forteller Kise. Vi opprettet en arbeidsgruppe som gjennomførte en spørreundersøkelse på norske teatre, og karta internasjonale sentre for ombruk av kunstmaterialer. Hege Pålsrud og jeg skrev en rapport fra dette arbeidet i 2019.

Det var denne rapporten produsentselskapet Syv Mil i Bergen brukte som grunnlag og inspirasjon til å starte sitt nye bærekraftsprosjekt.

Kise har blant annet jobbet med opphavsrett i SHITFTIT.

– Alle elementer som legges ut på nettsiden må merkes med om de er omfattet av opphavsrett eller ikke. I brukervilkårene forplikter brukerne seg til å avtale bruk, kreditering og rimelig vederlag med opphavspersonene, forklarer Kise.

– Det er så inspirerende at det arbeidet vi satte igang i 2017 får ringvirkninger og direkte resultater! Jeg ser en stor interesse for bærekraftig scenekunst både nasjonalt og internasjonalt, og tror vi bare såvidt ser begynnelsen.

 

Les mer om lanseringen av SHIFTIT

Visuell skillelinje

Raske fakta om SHIFTIT


Lansering:
21.mars 2023 

Målgruppe: Kulturbransjen i Norge og Norden

Språk: Engelsk

Kostnader: Gratis for brukere

Innehaver: Syv mil AS

Støttet av: Norsk Kulturråd, Vestland Fylkeskommune og Bergen Kommune