Lettelse av smittevernrestriksjoner for arrangementer – forslag til løsning.

Fredag sendte Creo, Virke, Spekter, NTO, NKA og Norske kulturhus et nytt brev til regjeringen angående smitterestriksjonene. I brevet ber de regjeringen likebehandle kulturarrangementer med praksisen som er etablert for blant annet butikker, kjøpesentre, treningssentre, museer og biblioteker.

– I drift av disse virksomhetene er den enkelte bedriften som fastsette hvor mange personer som maksimalt kan være til stede i lokalene, beregnet ut fra lokalenes størrelse og utforming. Dette må også gjelde for kulturbransjen sier forbundsleder i Creo, Hans Ole Rian.

– Det må bli slutt på lettvinte tiltak mot kulturen. Vi har stått i en pandemi i over 22 måneder. Vi har vært tålmodige og forståelsesfulle, men nå må kulturlivet og kulturbransjene prioriteres!

 

I brevet sendt til regjeringen stod følgende:

Vi viser til vårt brev av 12.01.2021, hvor vi tok til orde for innføring av koronasertifikat for å lette på tiltaksbyrden for kulturbransjen. Her la vi også vekt på behovet for skalerbare antallsbegrensinger for arrangementer, dersom det fortsatt vurderes som nødvendig med antallsbegrensninger. 

Vi er glade for å registrere at regjeringen nå har gitt Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet i oppdrag å vurdere konkrete forslag til forskrift om hvordan koronasertifikat kan tas i bruk på arrangementer og serveringssteder. Videre at regjeringen har igangsatt et arbeid for å finne løsninger som gjør at man kan tillate flere publikummere i store innendørs lokaler samtidig som smittevernreglene ivaretas på en god måte. 

Med tanke på antallsbegrensinger mener vi man bør etterstrebe en så enkel modell som mulig, hvor kompetansen de profesjonelle kulturarrangørene har opparbeidet seg gjennom 22 måneder med pandemi vises tillit. Publikumshåndering er en integrert del av arrangørprofesjonen og forholdene ligger godt til rette for å håndtere en slik tillit trygt. Vi kan ikke se at det skal være noe i veien for å likebehandle arrangementer med praksisen som er etablert for varehandel, markeder, museer og biblioteker, jamfør covid-19-forskriftens § 14 a (vår utheving): 

 

§ 14a. Krav til smittevernfaglig forsvarlig drift ved andre virksomheter 

Treningssentre, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, bowlinghaller, kjøpesentre, butikker, bingohaller, bibliotek, museer, varemesser, midlertidige markeder og lignende skal, for å kunne holde åpent, drives smittevernfaglig forsvarlig. Med smittevernfaglig forsvarlig drift menes at virksomheten skal sørge for at det er mulig å holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand, at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at rutinene blir overholdt. Den enkelte virksomhet skal fastsette hvor mange personer som maksimalt kan være til stede i lokalene, beregnet ut fra lokalenes størrelse og utforming. Det skal om nødvendig benyttes vakthold for å sikre at kravet etterkommes. 

Vi tillater oss å minne om at vi gjerne møter regjeringen og helsemyndighetene for å diskutere hvordan tiltakene kan justeres på en måte som både ivaretar smittevernfaglig og arrangementsfaglig kompetanse, og som viser aktørene i kulturbransjen en tilstrekkelig grad av tillit. 

 

Med hilsen,

  • Åslaug Magnusson, spesialrådgiver i Arbeidsgiverforeningen Spekter
  • Hans Ole Rian, forbundsleder i Creo – forbundet for kunst og kultur
  • Rhiannon Edwards, leder for kultur og opplevelser i Hovedorganisasjonen
  • Morten Gjelten, direktør i Norsk teater- og orkesterforening
  • Tone Østerdal, daglig leder i Norske Konsertarrangører
  • Nina Hodneland, daglig leder i Norske kulturhus

 

Brev fra kulturbransjen