NAV har nå adgang til å bruke skjønn i beregning av sykepenger etter pandemien.

Kunstneres syklusøkonomi gjør at inntektene kan variere mye fra år til år. For de som hadde lav inntekt i 2019, fordi de f.eks. jobbet med å egne produksjoner, medførte dette lave utbetalinger av kompensasjon under pandemiens nedstengninger.

Når en selvstendig næringsdrivende kunstner nå blir syk, og NAV i utgangspunktet skal bruke gjennomsnittet av de 3 siste årene som beregningsgrunnlag, kan mange komme svært dårlig og urimelig ut.

– Creo har sammen med våre kolleger i Kunstnernettverket tatt tak i denne problemstillingen, og bedt Arbeids- og inkluderingsdepartementet om å sikre at NAV har adgang til å bruke skjønn i slike situasjoner. Og Departementet har tilsynelatende lyttet, sier Creos nestleder og leder for Kunstnernettverkets utvalg for trygd og pensjon, Christine Thomassen

Både Departementet og Direktoratet har bekreftet at skjønnsadgangen vil kunne brukes der en næringsdrivende på sykmeldingstidspunktet har økt næringsvirksomheten i forhold til årene med lav inntekt på grunn av nedstengningen i forbindelse med korona. Samtidig er det et krav om at det må være mer enn 25% avvik mellom gjennomsnittlig pensjonsgivende inntekt de tre siste årene og den endrede inntekten.

For å bruke skjønnsadgangen er det i lovteksten også et krav om at det er snakk om en «varig endring». Det er derfor viktig at AID har bekreftet at det kan anses som en varig endring der den næringsdrivende på sykmeldingstidspunktet har økt aktiviteten i næringsvirksomheten sammenlignet med årene med nedstengingen i forbindelse med korona.

– Denne presiseringen vil kunne være svært viktig for mange selvstendig næringsdrivende kunstnere i tiden fremover, og bidra til å sikre at pandemiens konsekvenser ikke følger våre medlemmer på en urimelig måte. Det gjenstår fortsatt å se hvordan NAV vil tolke ordet «kan» og praktisere dette, men alle monner drar, avslutter Thomassen.