Resultatet sendes ut for uravstemning tidlig i juni. Creo oppfordrer sine medlemmer til å stemme ja.

Lønnsforhandlingene i staten startet i april, men partene kom ikke til enighet innen fristen. Oppgjøret gikk dermed til mekling med frist midnatt torsdag 23.mai. Fredag morgen aksepterte LO Stat og YS Stat det siste tilbudet fra Staten om en ny felles avtale. UNIO og Akademikerne stemte nei, og har gått ut i streik.

Følger rammen fra frontfaget

Den økonomiske rammen i oppgjøret følger rammen fra frontfaget på 5,2%. Det gode resultatet av lønnsoppgjøret i 2023 førte til et betydelig overheng i år, noe som gjør den tilgjengelige potten i år mindre enn tidligere år. Det er avtalt et generelt tillegg på 0,75% fra 1.mai, noe som utgjør mellom kr. 2.687 og kr.10.350 avhengig av lønnsnivå. Det avsettes 2,15% til lokale forhandlinger med virkningstidspunkt fra 1.mai.

Foto: Kristian Brustad, LO Stat

Èn felles hovedtariffavtale

For Creo og LO Stat har det vært en viktig prioritering å komme tilbake til én felles hovedtariffavtale i staten. Vi ser over tid at forskjellige avtaler i staten har ført til ulik lønnsutvikling for ansatte med lik kompetanse, erfaring og ansvar, men forskjellig fagforeningstilhørighet. Én avtale i Staten sikrer også muligheten for felles sentrale tillegg for alle, og det krever mindre administrasjon.

For å komme frem til en felles avtale har det vært nødvendig å erstatte lønnstabellen der man benytter lønnstrinn med et årslønnssystem der man benytter kronebeløp. Dette er vanlig i mange andre tariffavtaler i Norge, og vi vil komme tilbake med mer informasjon om dette på et senere tidspunkt.

Ansiennitetsstigene med en årlig økning på 1,1 % vil videreføres.

Sendes til medlemmene for uravstemming

Creo støttet flertallet i LO Stats vurdering om å akseptere Statens siste tilbud i meklingen. Den økonomiske rammen i oppgjøret er som forventet, selv om vi kunne ha ønsket oss et større generelt tillegg til alle. Det er nå viktig at det gjøres et godt arbeid når den lokale potten skal fordeles.

Resultatet sendes til medlemmene for uravstemning tidlig i juni. Creo oppfordrer sine medlemmer til å stemme ja i uravstemmingen.

Les mer om uravstemningen og resultatet i LO stats uravstemningsdokument

Visuell skillelinje

Total ramme for oppgjøret 5,2 %, derav:

Overheng 2,5 %

Glidning 0,8 %

Sentralt tillegg til alle 0,75 % (mvf. 1. mai)

Avsetning til lokale forhandlinger 2,15 % (mvf. 1. mai)