Svar på Spekters brev av 20.10.21.
Like etter at meklingen ble avsluttet med brudd i går, valgte Spekter å sende ut et helt ukjent tilbud til media før vi fikk sett det. Det ble sendt samtidig til partene. Tilbudet innebærer ingen innfrielse av kravet, men et forslag om å utsette saken til hovedoppgjøret 2022. Tilbudet blir her besvart av LO Stat:

 

Vi oppfatter at Spekter er innstilt på å imøtekomme vårt krav om livslange og kjønnsnøytrale pensjonsytelser.

Pr. i dag er det bare en pensjonsordning basert på Lov om tjenestepensjon, som innfrir dette på en trygg og forutsigbar måte for de ansatte. Samtidig ser vi at det kan være behov for å avklare de nærmere vilkår for en varig pensjonsordning.

Vi er derfor innstilt på å delta i et partsarbeid fram mot hovedtariffoppgjøret 2022, forutsatt at arbeidet baserer seg på Lov om tjenestepensjon. Streiken vil i såfall bli avsluttet umiddelbart.

Følgende premisser skal ligge til grunn for partsarbeidet:

  • Ordningen skal omfatte alle fast og midlertidig ansatte, herunder frilansere, uavhengig av ansettelsesforholdets varighet og stillingsstørrelse
  • De ansatte skal ha rett til å flytte med seg kapitalen ved bytte av arbeidsgiver innenfor ordningen

 

LO Stat anerkjenner arbeidsgivernes bekymring når det gjelder framtidige pensjonskostnader. Vi tilbyr derfor å etablere pensjonsordningen med individuelt investeringsvalg, jf. Lov om tjenestepensjon § 5-4.

Vi er også villige til å øke arbeidstakers andel til 2 %.

For å sikre forutsigbarhet for virksomhetene vil LO Stat, Fagforbundet, Creo og NTL forplikte seg til å ikke kreve endringer i reguleringsprinsipp før tidligst i tariffoppgjøret 2030.

Dersom det er ønskelig med et møte om saken, ev. under ledelse av Riksmekleren deltar vi selvsagt på det.

 

Med hilsen

LO Stat
Lise Olsen, nestleder

Last ned brevet her (pdf) (59KB)