Dagens regjering sier at Kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere skrotes 30.september. Det er selvfølgelig helt uholdbart.

Gjentatte ganger har vi fått høre fra kulturminister Abid Raja at han skal ta ansvar, justere, øke og forlenge når det trengs. [1]  Sist nå i Dagbladet der han kunne forsikre om at denne regjeringen ikke lar kulturen forvitre, og at industrien ville fortsette å motta støtte.[2]

Gang på gang har et sterkt presset kulturliv og en kulturbransje som strever for å overleve bedt om forutsigbarhet og trygge rammer. Igjen og igjen har vi påpekt det åpenbare; at selv om pandemien forhåpentligvis snart er over så betyr ikke det at krisen i kulturbransjen er over samme dag som samfunnet åpen opp for fullt igjen.

Kultursektoren har lang planleggingshorisont. Store festivaler og turnéer stables ikke på beina i løpet av en natt, og det tar tid å selge ut billetter til Oslo Spektrum, Valle Hovin eller Telenor Arena.

 

Fra oktober må alle greie seg selv

Kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere vært helt avgjørende for bransjen vår. Uten den hadde flere tusen kulturarbeidere, musikere, artister, lyd-, lys- og sceneteknikere og mange andre stått helt uten inntekt de siste 17 månedene.

Nå sier dagens regjering at ordningen skrotes 30.september. Fra oktober må alle frilansere og selvstendig næringsdrivende greie seg selv. Det er selvfølgelig helt uholdbart.

Kulturministeren fortsetter å hevde at han vil stille opp. Det er en hyggelig innstilling, men den holder dessverre ikke vann. Det er godt mulig at Abid Raja har et ønske om dette, men da må han ta en alvorsprat med sine kollegaer i regjeringen.

Det første han må gjøre er å ringe arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen, som sitter med ansvaret for denne kompensasjonsordningen.

I et møte mellom Røe Isaksen og LO onsdag var den klare tilbakemeldingen at det var uaktuelt for Røe Isaksen å i det hele tatt diskutere dette med LO. Permisjonsordningen for lønnsmottakere ble forlenget en måned, og det er bra! Men at den tilsvarende ordningen for næringsdrivende ikke ble forlenget er både uforståelig og uakseptabelt.

 

Kulturministeren må holde sine løfter

Vi i Creo er svært skuffet over at statsråd Røe Isaksen ikke kom oss i møte i denne svært viktige saken. Men mye mer alvorlig en vår skuffelse er den svært vanskelige situasjonen yrkesutøverne i kulturbransjen blir satt i av regjeringen.

Mange i kulturlivet har gitt uttrykk for at de ikke stoler på kulturministeren når han lover støtte og trygghet. Vi i Creo har vært tilbakeholdne med slik kritikk. Vi har prioritert å arbeide tett med departement, Kulturråd og de andre organisasjonene i sektoren, til beste for norsk kunst- og kulturliv. Og vi har oppnådd mye, på vegne av en samlet bransje.

Men nå er tiden inne. Nå kulturministeren komme på banen og svare på det som en sterkt presset kulturbransjen fortjener å få vite:

Står du ved lovnadene dine om å hjelpe oss så lenge krisen varer? Kan vi stole på deg? Eller har du blitt overkjørt av din regjeringskollega Røe Isaksen?

 

Siste: Jeg ser på blant annet VG at Raja lover forlengelse av kompensasjonsordningen for kulturlivet. Det er bra, men så langt jeg leser det så gjelder dette IKKE denne ordningen som jeg berører her! Så for svært mange næringsdrivende og frilansere i kulturbransjen er situasjonen fremdeles veldig alvorlig og like uforutsigbar.

 

 

[1] https://www.nettavisen.no/norsk-debatt/vi-stiller-opp-for-kulturlivet-adrian/o/5-95-218946

[2] https://www.dagbladet.no/kultur/mister-all-respekt/74193873