Gode refleksjoner rundt rekruttering og lønnsnivå i kirken. I artikkelen kan du også lese hva en av Creos streikende kantorer tenker om saken.

Kantoren, diakonen og kateketen er skjønt enige: Lønn er svært viktig for rekrutteringen til kirken.

– Der vi er nå, med fare for at nyansatte prester, og prester som skifter stilling, risikerer å gå betydelig ned i lønn i forhold til de som allerede er ansatt, ser jeg det som en klar konsekvens at det på sikt vil gå ut over oss andre, sier kateket Sven-Ove Rostrup.

Det handler om framtidens lønnsvilkår for alle kirkens ansatte

Prest.no har tatt en prat med en diakon, en kateket og en kirkemusiker som er i streik. Denne streiken handler nemlig ikke bare om prestene. Det handler om framtidens lønnsvilkår for oss alle.

Streiken for kirkens framtid handler om alle utdanningsgruppene i kirken.
På forhandlingsbordet ligger det flere krav fra fagforeningene for å sikre langtidsutdannede kirkeansatte en lønn som står i stil til utdanningen.

Kirken står allerede i en rekrutteringskrise. Det mangler prester, diakoner, kateketer og kirkemusikere over hele landet. Kirken stiller høye krav til kompetanse. På tvers av profesjoner og organisasjoner står vi sammen i kravet om en lønn på nivå med stillinger i offentlig sektor. Lønnsnivået bør avspeile sammenliknbart utdanningsnivå og ansvar i arbeidet.

Les hele artikkelen på prest.no