Du har rett til kompensasjon for lønn de første 20 dagene du er permittert. NAV dekker lønnen din fra tredje dag, og maksimalt i 18 dager.

NAV har nå endelig fått på plass lønnskompensasjonsordningen for permitterte. Du har rett til kompensasjon for lønn de første 20 dagene du er permittert. NAV dekker lønnen din fra tredje dag, og maksimalt i 18 dager. Fra dag 21 overføres den permitterte til ytelser etter dagpengeregelverket.

Ordningen ble gjort tilgjengelig og søkbar på NAVs hjemmeside 11.06.2020. Det er arbeidsgiver som rapporterer inn opplysninger, slik at den permitterte ikke trenger å søke. NAV utbetaler pengene til deg basert på opplysningene fra arbeidsgiveren din. Saken din blir automatisk behandlet og lønnskompensasjonen din blir automatisk behandlet. Hvis du lurer på om din arbeidsgiver har levert inn opplysningene, ber vi deg ta kontakt med din arbeidsgiver.

Les mer om ordningen her.

Hvem gjelder ordningen for?
Lønnskompensasjon gjelder for permitterte som ikke har fått forskuttert lønn fra arbeidsgiveren sin.

Ordningen gjelder fullt ut for arbeidstakere som ble permittert 20. mars 2020 eller senere. De som ble permittert før 20. mars, omfattes av tidligere regelverk til og med 19. mars. Fra 20. mars gjelder det nye, midlertidige regelverket også for dem, slik at NAV betaler for eventuelle gjenstående dager av dag 3-20 i permitteringsperioden.

Ordningen med lønnskompensasjon gjelder uavhengig av om man har rett til dagpenger eller ikke. Det er heller ikke et krav om å være registrert som arbeidssøker. Ordningen gjelder ikke for ansatte i fiskeindustrien, som følger andre regler.

Du kan bare få lønnskompensasjon én gang for permittering fra samme arbeidsgiver.

Er du delvis permittert? 
Hvis du er delvis permittert, har du krav på lønnskompensasjon for den delen du er permittert.

Er du sykmeldt? 
Du får ikke lønnskompensasjon når du er 100 prosent sykmeldt. Det er fordi du får sykepenger.
Les mer om permittering når du er sykmeldt her.