Forhandlingene om hovedoppgjøret er i gang!

Denne uken startet forhandlingene om hovedoppgjøret i Oslo kommune. Oslo kommune er med i interesseorganisasjonen KS, men står utenfor arbeidsgiverorganisasjonen og inngår derfor egne tariffavtaler. Creo har derfor inngått hovedavtale og overenskomst med Oslo kommune.

I hovedoppgjøret er Creo tilsluttet forhandlingssammenslutningen LO kommune Oslo som består av Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, Skolenes Landsforbund og Creo. I overenskomsten er det tatt inn særbestemmelser for Oslo kulturskole.

I Oslo kommune organiserer Creo først og fremst kulturskolelærere, lærere på videregående skoler og grunnskoler, og en del personale tilsatt i administrative stillinger innenfor musikk- og kulturområdet.

Mandag 22.april klokka 13.00 møttes partene i første runde for å overlevere kravene. Partene har frist fram til midnatt natt til 1. mai på å bli enige. Om forhandlingene ikke fører fram går oppgjøret videre til mekling med bistand fra Riksmekleren.

 

Foto: Anders Mathisen