Oslo kommune og Staten

Tirsdag neste uke starter mekling i hovedoppgjøret i Oslo kommune og Staten. Meklingsfristen for begge tariffområdene er kl. 24:00 torsdag 23. mai.

Vi vil gjøre alt vi kan for å nå enighet i meklingen, men streik er et viktig kampmiddel. Derfor forbereder vi oss på å ta det i bruk dersom Riksmekleren og partene ikke finner en løsning innen fristen.

Informasjon ved en eventuell streik

Dersom partene ikke kommer til enighet, vil det bli streik, og Creo vil delta i denne. Creo-medlemmer som kan bli tatt ut i streik ved første uttak, har fått varsel om dette. Ved streik vil oppdatert informasjon bli publisert fortløpende på våre nettsider.

En streik medfører alltid en del spørsmål. På denne siden finner du svar på de vanligste spørsmålene.