I dag klokken 10.00 møtes partene i kulturstreiken til tvungen mekling for livsvarige og kjønnsnøytrale pensjonsytelser. Streiken har vart i en måned, og det er varslet en større opptrapping dersom partene ikke kommer til enighet i torsdagens mekling.

Det er på høy tid at arbeidsgiversiden slipper prinsipprytteriet og står ved avtalen fra 2016.  Det er uforståelig at arbeidsgiversiden velger å stenge ned store deler av kulturlivet på grunn av en beskjeden kostnadsforskjell, men som sikrer både kvinner og menn pensjon livet ut.

– Vi henstiller til lederne på kulturinstitusjonene å ta sitt ansvar, og bidra til at kultursektoren får livsvarige og kjønnsnøytrale pensjonsytelser, sier Lise Olsen, nestleder i LO Stat og forhandlingsleder.

 

Vi ber ikke om mer enn de har lovet oss

LO Stat, Fagforbundet, NTL og Creo reagerer på tonen i kommunikasjonen fra arbeidsgiverne de siste dagene.

– Ordbruken bidrar dessverre kun til å skape avstand. De vet utmerket godt hva de lovet oss, og vi ber ikke om noe mer enn dette. Hele kulturlivet blør på et tidspunkt vi alle skulle gledet oss over gjenåpningen. Ansvaret for konflikten ligger hos arbeidsgiverne. Det samme gjør løsningen, sier Creos forhandlingsleder, Christine Thomassen,

 

Forberedt på å fortsette streiken

De siste dagene viser at motparten har få argumenter igjen å komme med.

– Denne retorikken er en dårlig taktikk fra motparten om de ønsker å finne løsninger på konflikten. Vi er klare til å forhandle om en løsning, men det forutsetter at kulturlederne innfrir løftet sitt. Gjør de ikke det er vi forberedt på å fortsette streiken, sier Nora Hagen, Fagforbundets forhandlingsleder.

Vi har bidratt til at kultursektoren har pensjonskostnader langt under hva vi hadde før 2016. Vi har ikke mer å gå på. Nå må arbeidsgiverne innfri sin del av avtalen.

– Vi ble lovet livsvarige og kjønnsnøytrale pensjonsytelser. Det er både provoserende og urettmessig å legge skylden på oss for at kulturinstitusjoner nå er stengt ned, når kostnadene for å innfri løftet er minimale, sier Dag Agledal, NTLs forhandlingsleder

Creo, Fagforbundet og NTL er beredt til å stå løpet ut for å få det vi har fått lovnader om.

 

 

Her streiker 805 kulturansatte fra 1. oktober

 

 • Den Nationale Scene (57) NTL-6/Fagforbundet-46/Creo-5
 • Bergen Filharmoniske Orkester (114) NTL-0/Fagforbundet-0/Creo-114
 • Den Norske Opera & Ballett (163) NTL-38/Fagforbundet-117/Creo-8
 • Det Norske Teatret (89) NTL-15/Fagforbundet-69/Creo-5
 • Nationaltheatret (62) NTL-5/Fagforbundet-52/Creo-5
 • Rogaland Teater (32) NTL-9/Fagforbundet-20/Creo-3
 • Kilden-Kristiansand Symfoniorkester (59) NTL-0/Fagforbundet-0/Creo-59
 • Kilden Teater og Konserthus (58) NTL-19/Fagforbundet-36/Creo-3
 • Trøndelag Teater (56) NTL-0/Fagforbundet-52/Creo-4
 • Oslo Nye Teater (38) NTL-12/Fagforbundet-25/Creo-1
 • Hålogoland Teater (33) NTL-5/Fagforbundet-23/Creo-5
 • Teater Innlandet (16) NTL-7/Fagforbundet-9/Creo-0
 • Carte Blanche (11) NTL-0/Fagforbundet-11/Creo-0
 • Det Vestnorske Teateret (5) NTL-0/Fagforbundet-5/Creo-0
 • Turneteatret i Trønderlag (12) NTL-0/Fagforbundet-12/Creo-0

 

LO Stat har i tillegg varslet et ekstra streikeuttak fra 2. oktober for seks medlemmer.

 • Turneteatret Trønderlag (1)
 • Hålogoland Teater (2)
 • Carte Blanche (1)
 • Nationaltheateret (1)
 • Den Norske Opera & Ballett (1)

 

Kontaktpersoner:

Forhandlingsledelse:

 • Lise Olsen, LO Stat: 900 66 207
 • Christine Thomassen, Creo: 951 81 686
 • Nora Hagen, Fagforbundet: 990 14 114
 • Dag Agledal, NTL: 922 48 452

 

Kommunikasjonsrådgivere:

 • Linda Karoline Ringstad, Creo: 476 52 221
 • Geirmund Jor, Fagforbundet: 416 48 263
 • Tove Lise Granli, NTL: 918 59 230
 • Kristian Brustad, LO Stat: 466 61 639