Lavterskel telefon- og nettjenester for alle som trenger noen å snakke eller skrive med.

Korona-pandemien har snudd hele samfunnet og kulturlivet opp ned. Flere av oss har blitt syke, eller er redde for å bli det og mange er i karantene, formell eller selvpålagt. En stor del av våre medlemmer frykter permitteringer eller å miste jobben og utrolig mange har opplevd å få hele sitt inntektsgrunnlag røsket bort over natten.

Mange kan også kjenne på ensomhet. Selv om mange gode tiltak kommer på plass etter hvert er mye fortsatt usikkert og uoversiktlig, og det er mye å takle på en gang. Ikke minst så skal foreldre håndtere alt dette mens de parallelt må sysselsette smårollinger som ikke skjønner hvorfor de ikke skal i barnehagen eller kan leke med nabobarna. Kort oppsummert; Det kan lett bli for mye!

Creo er her for medlemmene våre, og skal hjelpe dere med alt som har med arbeidssituasjonen å gjøre – om det er permitteringsregler, NAV-spørsmål, kontraktvurderinger eller andre arbeidsrelaterte utfordringer.

Enkelte kan også føle behov for å snakke med noen andre enn oss i denne krisetiden. For å få litt hjelp til å «rydde» i en uoversiktlig situasjon. Creo har god dialog med Mental Helse som tilbyr to lavterskel telefon- og nettjenester for alle som trenger noen å snakke eller skrive med: Arbeidslivstelefonen og Hjelpetelefonen.

 

Arbeidslivstelefonen
Har du et spørsmål i forhold til arbeid, eller har du behov for noen å rådføre deg med om en vanskelig situasjon på jobb? Ring og få drøftet saken: https://mentalhelse.no/fa-hjelp/arbeidslivstelefonen

Hjelpetelefonen
Hjelpetelefonen er Mental Helses gratis døgnåpne telefontjeneste for alle som trenger noen å snakke med. Du kan være anonym og vi har taushetsplikt: https://mentalhelse.no/fa-hjelp/hjelpetelefonen

Mental Helse har også nylig startet vi også opp en telefon- og chatlinje som en støtte til foreldre som heter Foreldresupport, som også er en døgnåpen telefon- og chattetjeneste for omsorgspersoner som trenger hjelp, veiledning eller har behov for å lufte tankene sine med noen; https://mentalhelse.no/fa-hjelp/foreldresupport

For de som føler det er lettere å skrive enn å snakke finnes også tjenesten Si det med ord;
https://mentalhelse.no/fa-hjelp/nettjenesten-sidetmedord-no

 

Disse tjenestene er ikke en erstatning for Creo, men kan være et supplement i en krevende tid. Det er jo ikke bare den fysiske helsen vi må ta vare på i disse dager! 💛