Mental trening er en oversett, men viktig forutsetning for å kunne prestere optimalt på scenen og i hverdagen, og kanskje særlig i tunge perioder.

Det er et år siden koronapandemien snudde samfunnet på hodet. Kulturbransjen ble hardt rammet og pandemien har skapt krise for kulturarbeidere over hele landet.

– Korona virker som et ekstremt forstørrelsesglass på all den usikkerheten og uforutsigbarheten så mange av medlemmene våre allerede står i «til vanlig». Usikkerhet om inntekt og arbeidsmuligheter i tiden fremover tærer på svært mange. I tillegg kommer stor grad av isolasjon, og ikke minst, savnet av å kunne utøve kunsten, sier Christine Thomassen, nestleder i Creo.

Som medlem i Creo får du gratis innbo-, ansvar-, og ulykkeforsikring. Les mer om medlemskap her!

Creo tilbyr ressurser for mental trening

Thomassen leder arbeidet innenfor scenemedisin i Creo og oppdaget tidlig et behov for et fokus på mental trening.

– I idretten er mental trening en selvfølgelig del av jobben, men i kulturfeltet tar de fleste tak i dette først når man har møtt veggen.

Nestleder i Creo, Christine Thomassen

Dermed utviklet Creo en ressursside for mental trening i samarbeid med Philip Dammen. Dammen er Dr. Philos emeritus ved Norges Musikkhøyskole, og har arbeidet med prestasjonsforberedelser og psykisk oppbygging av musikere, dansere og skuespillere i flere tiår.

Besøk vår ressursside her!

Enda viktigere under pandemien

Pandemien har hatt enorme konsekvenser for samfunnet. Ikke minst for kunstnere som står ovenfor usikkerhet, tap av levebrød og isolasjon. Mental helse og trening er enda viktigere nå.

– Vi tror at mange har behov for litt hjelp til å stå i alt dette, og komme seg gjennom dagene. Samtidig er det også Creos håp at medlemmene våre kan bruke denne tiden til å lære seg noen metoder, og innarbeide seg noen nye vaner, slik at man kanskje står bedre rustet når vi kommer ut på den andre siden.

– Man sier jo ofte at ut av kriser kan det også komme noe positivt. Kanskje kan dette være ett slikt positivt element, avslutter Thomassen.

 

Gå til ressursside for Mental Trening