Råd og øvelser for mental trening, med særlig fokus på de ekstra utfordringene mange opplever i forbindelse med Covid19.

Koronapandemien har ført til betydelig usikkerhet når det kommer til fremtidig jobb, økonomi og endringer i arbeidssituasjonen for svært mange kunstnere og kulturarbeidere. Til tross for dette er Creos medlemmer svært glade i, og stolte av, jobben sin. De aller fleste ønsker, og kommer til å fortsette i samme yrke. Dette viser medlemsundersøkelsen som Creo har gjort i samarbeid med Oslo Met.

Mens noen blir mer kreative og beholder sin optimisme, viser undersøkelsen at andre blir mer bekymret. Det mentale overskuddet minskes, nattesøvnen forstyrres, og mange opplever manglende motivasjon. En del erfarer også at de fysiske konsekvensene av å ha hjemmekontor gjør det vanskelig å øve og opprettholde det profesjonelle nivået, og noen strever med prestasjonsangst tilknyttet nettbaserte arrangementer. Kort sagt, det er mye en skal mestre i denne krevende tiden!

Creo har derfor bedt Philip Dammen utarbeide noen råd og øvelser for hvordan man kan jobbe med noen av disse problemstillingene.

Philip Dammen ble Dr. Philos med utgangspunkt i doktorgrad om psykisk forankrede plager og psykisk endring. Han er i dag Dr. Philos emeritus ved Norges Musikkhøyskole. Han har arbeidet med prestasjonsforberedelser og psykisk oppbygging av musikere, dansere og skuespillere i flere tiår.

Mental trening og mestring

Følgende video beskriver hvordan du kan jobbe med egenskaper som du ønsker å utvikle, og hvordan du kan redusere noe av det psykiske ubehaget som kan ha oppstått som følge av koronasituasjonen. Videoen er ment for alle, men særlig de som står overfor mentale utfordringer.

Mental trening burde være en automatisk del av kunstneres øving/trening og yrkesutøvelse, men vi vet at det i liten grad er fokus på dette i vårt felt sammenliknet med andre prestasjonsyrker som f.eks. innen idretten. Dette mener Creo det bør gjøres noe med! Det finnes verktøy og metoder som kan bidra til at man både har det bedre og gjør det bedre, men man må få hjelp til å lære dem.

Creo håper denne videoen vil være til hjelp og støtte for våre medlemmer,  og være et lite steg på veien mot et økt fokus på mental trening også for kunstnere. Vi heier på dere og sammen skal vi både komme oss gjennom denne krisen og videreutvikle norsk kunst- og kulturliv!

Gå til video: Mestring i koronaens tid