MFO-handlenett
Samtidig som vi alle akutt måtte bytte garderobe for å tilpasse oss århundrets varmeste sommer, dukket også MFO opp i en lettere og mer passende drakt.

MFO har fått ny visuell profil! En profil vi mener bedre beskriver hvem vi er, tilrettelegger for hva vi ønsker å bli – og tåler både hetebølger og kalde vintre.

Som utgangspunkt for arbeidet med profilen har det vært viktig å definere hva vi opplever som kjernen i organisasjonen vår, det vi mener best beskriver og representerer oss. Begrepet vi sitter igjen med er et; sammensatt samhold. Det er dette som har vært den bærende ideen i profilarbeidet.

MFO er en sterk og tydelig samfunnsaktør i kunst og kulturlivet. Fagforeningen har en klar historie sammen med musikere og pedagoger, men er i dag også mye mer. Det er flere år siden forbundet tok avgjørelsen om at vi ønsker å organisere og representere alle som har sin inntekt fra kunst og kultur. Våre medlemmer har ulike yrker og roller, og representerer et stort mangfold av ulike mennesker med en svært ulik hverdag. Vi er en sammensatt gruppe, men det er fortsatt noe som samler, som gjør at vi finner sammen. Gjennom den nye profilen ønsker vi å tydeliggjøre styrken som ligger både i spennet og ulikhetene og i fellesnevnere som binder oss sammen.

Mange har kanskje hørt snakk om en annen stor sak for MFO, vårt ønske om å skifte navn. I dag har Musikernes fellesorganisasjon et beskrivende navn som ikke egentlig beskriver hvem vi er, og dette ønsker vi å endre på. «Hvorfor skifte logo før dere skifter navn?», er det nok noen som lurer på. MFOs nye profil består av mer enn bare en logo. Den visuelle identiteten er en verktøykasse som består av visuelt konsept, typografi, logo, grafiske elementer, farger og bildestil, og identiteten er utviklet spesielt med tanke på å tåle et navneskifte. Med det mener vi at den særegne typografiske stilen vi har valgt skal kunne gjenkjennes selv når navnet endrer seg.

Ny profil, ny medlemsportal, navneendring – alt er en del av en større strategisk sammenheng. MFO (eller hva vi nå kommer til å hete) skal være den beste organisasjonen den kan være for medlemmene sine, både eksisterende, og nye. Vi skal ta vare på forskjellene, styrke fellesskapet, og sammen ta organisasjonen inn i fremtiden.

Foto: Dinamo