Spørsmålet om et navneskifte for MFO vært oppe for diskusjon ved flere anledninger de siste årene. Navnet Musikernes fellesorganisasjon er et beskrivende navn som ikke beskriver hvem vi er i dag.

Enhver yrkesutøver som har inntekt fra kunstneriske eller kunstpedagogiske yrker eller virksomheter med tilknytning til dette, kan tas opp som medlem i Musikernes fellesorganisasjon. MFOs 8700 medlemmer er et mangfoldig fellesskap av blant annet musikere, scenekunstnere, artister, produsenter, sufflører, inspisienter, ballettdansere, scenografer, lyd/lys designere, kostymedesignere, operasangere, musikkterapeuter, lyd/lys teknikere og pedagoger. MFO har derfor jobbet mot et navn som tydeliggjør hva og hvem organisasjonen er til for, som ivaretar mangfoldet i medlemsmassen vår, og skaper stolthet og tilhørighet internt, uavhengig av profesjon/retning.

I 2018 har MFO jobbet grundig med navneendringsprosessen i samarbeid med kommunikasjonshuset Dinamo, og med hjelp av en arbeidsgruppe hvor alle deltagere har en nær tilknytning til MFO – men fra ulike perspektiver.
Nå har vedtaket gått gjennom, og barnet skal hete…
Creo – forbundet for kunst og kultur.

Creo er et navn som tar sine assosiasjoner fra å skape. Noen har kanskje lagt merke til at MFO har testet ut kampanjesetningen MFO – for alle som skaper den siste tiden. Ordet skape har blitt definert som en fellesnevner for alle våre medlemmer, et ord som på en god måte kan beskrive alle våre medlemmer i dag og i fremtiden. For samtlige av våre medlemmer skaper; om man utøver, komponerer, designer, utdanner, koreograferer, rigger eller på ulike måter bidrar til å skape opplevelser. Vi skaper.
Creo er 1. person entall av verbet creare og betyr akkurat det; «Jeg skaper». Navnet gir assosiasjoner til kunst og kultur og favner både tradisjonelle og nye medlemsgrupper.

I dag ble navnet vedtatt, ukene fremover blir en overgang. Logoer skal videreutvikles, nettsider skal endres, medlemmer og samarbeidspartnere skal informeres. Det er mye som skal gjøres, og vi skal få med oss alle.

Med et nytt og mer inkluderende navn skal vi bli en organisasjon hvor alle våre 8700 medlemmer føler seg ivaretatt. Og med et nytt og mer inkluderende navn skal vi også ønske nye medlemmer velkommen. For jo flere vi er, desto større gjennomslagskraft har vi!