Mann med filmkamera
MFO støtter Norsk filmforbunds krav om at det må innføres rimelige minstelønnssatser i tariffavtalen.

TV-produksjoner ansetter profesjonelle aktører fra spillefilmområdet og det er derfor naturlig at deres lønn tilsvarer den tariffbaserte minstelønnen på spillefilm. Det må være lik lønn for likt arbeid , sier forbundsleder i MFO, Hans Ole Rian.

Les mer på filmforbundets nettsider.