Søndag 22.03. 2020, rettet Creo en henvendelse til Stortinget for å få noen nødvendige avklaringer i forbindelse med den midlertidige ordningen for selvstendig næringsdrivende som ble vedtatt av Stortinget mandag 16.03.2020.

Det er foreløpig ikke mulig å søke denne kompensasjonsordningen. Dette fordi det ikke eksisterer en teknisk løsning på å søke, og det fortsatt er mange uavklarte spørsmål rundt innhold og gjennomføring.

For å få denne nødvendige ordningen raskt i stand, mener Creo at det blant annet er viktig å få avklart følgende:

  1. Hvem kvalifiserer til ordningen?
  2. Hvilket beregningsgrunnlag skal legges til grunn?
  3. Hva regnes som «dag 1» i ordningen?
  4. Hvordan vil ordningen påvirke andre ytelser fra det offentlige?
  5. Hva er stønadsperiodens lengde?
  6. Hvordan skal andre inntekter under stønadsperioden behandles?

 

Vi antar at det vil komme andre krisepakker fra Stortinget, og håper Stortinget kan komme med de nødvendige avklaringen i forbindelse med behandlingen av disse.

Les mer om hvilke spørsmål Creo savner svar på vedrørende midlertidig kompensasjon for selvstendig næringsdrivende.