Creo er svært skuffet over at regjeringen ikke følger opp arbeidet med Musikeralliansen.

I fjor fikk Creo bevilget en million kroner til å utrede en musikerallianse. Utredningen er ferdig, den ble overlevert Kulturdepartementet i mai i år. Svært trist var det derfor å lese at regjeringen ikke følger opp med midler til oppstart. Vi i Creo står klare til å starte opp, og håper at våre rikspolitikere ser at dette er noe som nå må prioriteres.

Musikeralliansen er et direkte svar på formuleringen i Hurdalsplattformen om at regjeringen vil «leggje til rette for fleire kulturarbeidsplassar og kompetansemiljø over heile landet». Den er også et avgjørende tiltak for å sikre arbeidsplasser og aktivitet i musikkbransjen etter to år med pandemi, og svært alvorlige konsekvenser fra forrige regjerings stadige nedstengninger.

Det er påvist i flere rapporter at de som ble verst rammet var de utøvende kunstnerne, og av dem var musikere igjen de som kom aller dårligst ut. Musikeralliansen vil kunne bøte på noen av skadene etter koronakrisen. Nå trengs fremdrift, og ikke stans, i dette viktige arbeidet.