Som en del av Creos satsning innen Scenekunstmedisin, har Dr. Carl Christian Lein Størmer på bestilling laget et foredrag om hørselskader ekslusivt for Creos medlemmer.

Musikere har økt risiko for både hørselstap og tinnitus, men hørselsskader kan ramme alle som jobber i miljøer der man er utsatt for høy lyd. Creos opplevelse er at mange av våre medlemmer mangler kunnskap om risikoen for, og forebygging av hørselskader. Mange er også usikre på hvilken hjelp man kan få hvis skaden først har skjedd. Spørsmål som går igjen er eksempelvis:

  • Er enkelte musikere/instrumentgrupper mer utsatt enn andre?
  • Hvilken type øreplugger er best?
  • Er tinnitus uhelbredelig?

Filmen «Sound of Metal» har nettopp hatt premiere i Norge. Filmen handler om en Heavy Metal-trommeslager som opplever hvordan både karriere og livet nærmest ender i fritt fall når han merker at hørselen gradvis forsvinner. Filmen sies å gi et meget realistisk bilde av hva hørselstap innebærer i et yrke der hørsel må sies å være en ytterst kritisk faktor. Da filmen hadde premiere i Tromsø tidligere denne måneden hadde lege, musiker og filmprodusent Carl Christian Lein Størmer en innledning om temaet basert på sitt eget doktorgradsarbeid om nettopp rockemusikere og hørsel.

Dr. Carl Christian Lein Størmer har selv spilt i band siden 10-årsalderen, og turnert i inn- og utland over en 15-årsperiode (Turdus Musicus, DIE A LEGEND, Kamikaze a Go Go, NORD MOT NORD). Størmer er utdannet lege ved UiT Norges arktiske universitet 2001-2007, hvor han disputerte med prosjektet «Rockemusikk og hørselsskader» i 2018.

Som en del av Creos satsning innen Scenekunstmedisin, har Størmer på bestilling laget en kortversjon av foredraget sitt om hørselskader ekslusivt for Creos medlemmer. Foredraget er informativt og lettfattelig lagt opp, og selv om forskningen tar utgangspunkt i rockemusikere, vil informasjonen og rådene være relevante for alle Creos medlemmer som eksponeres for høy lyd på ulike måter. Utover å presenterer sine forskningsfunn, gir Størmer en generell innføring i kunnskap omkring hørselskader og tinnitus, årsaker, forebygging og behandling.

 

Se foredrag om hørselskader