– Våre barnehager og skoler er fulle av gode ansatte og lærere, og mange av disse ønsker seg faglig påfyll. Det viktigste for barn og unges læring, mestring og trivsel er at de møter kvalifiserte lærere. Derfor legger vi til rette for et bredt tilbud i mange fag, og styrker tilbudet til barnehagelærerne, sier kunnskapsminister Tonje Brenna i en pressemelding på regjeringen.no.

Satser på praktiske og estetiske fag

Regjeringen fortsetter også satsingen på praktiske og estetiske fag

– Vi er opptatt av at læring skjer i alle fag, og ikke bare i norsk, matematikk og engelsk. Vi har blant annet satt av flere plasser til praktiske og estetiske fag. Vi ønsker å gjøre skolen mer praktisk og variert, og jeg er glad for at flere undersøkelser viser at de som jobber i skolen ønsker påfyll i nettopp disse fagene, sier Brenna.