Fagskolen i Oslo har fått utdanning for sceneteknisk produksjon godkjent av Nokut!

– Dette er en stor seier for kulturbransjen, og resultatet av et godt partssamarbeid mellom oss i Creo og våre venner i Virke, sier forbundsleder i Creo, Hans Ole Rian.

Utdanningen var et felles initiativ fra Creo, Virke og Fagskolen i Oslo, som i fjor høst satte i gang arbeidet for en høyere utdanning for teknikere i sceneteknisk bransje

– Norge har et rikt og mangfoldig kulturliv som gir store muligheter for å utvikle arrangements-teknologien videre, noe som åpner for økt satsing på innovasjon og utvikling. Formalisering av realkompetanse, økt rekruttering og et ryddig partssamarbeid gjennom tariffavtale, er helt klart veien videre for å løfte bransjen.

Stig Gunnar Ringen, som tok initiativ til utdanningen, sier at fagskoleutdanningen er en milepæl for bransjen.

– Nå gjenstår bare en tariffavtale, så vil bransjen være rigget for nye generasjoner med teknikere, i tillegg til å ta bedre vare på de vi allerede har.