I vår utlyste Norske Scenografer i Creos vederlagsfond 4 stipender á 40 000 NOK. Scenografer, kostymedesignere, designere for figurteater, lysdesignere, videodesignere og lyddesignere som bor og virker i Norge kunne søke.

I Vederlagsfondets møte 15.06.2020 ble det gjort tildelinger for de utlyste stipendene. Vi gratulerer Berit Haltvik With, Signe Becker, Ramona Salo Myrseth og Aleksandra Niemczyk med tildelte stipender.

Stipendkomiteen fikk inn mange gode søknader, og det er dessverre ikke nok midler til å gi stipender til alle som kvalifiserer. Alle søknader ble grundig vurdert, og det har vært en svært vanskelig oppgave for komiteen å prioritere.

Vi oppfordrer derfor alle til å søke igjen ved neste anledning, samt til å sende inn søknader på stipendene utlyst fra Statens Kunstnerstipend hver høst.