NSc i Creos vederlagsfond utlyser 4 stipender á 30.000 NOK med søknadsfrist 02.08.2021. Scenografer, kostymedesignere, designere for figurteater, lysdesignere, videodesignere og lyddesignere som bor og virker i Norge kan søke.

Det kan gis støtte til å gjennomføre tidsavgrensede, definerte prosjekter innen kunstnerens fagfelt. Støtte kan gis til fordypning i de tradisjonelle fagområdene eller utprøving av nye uttrykksformer som bidrar til kunstnerisk utvikling.

Søknaden skal gi en presis begrunnelse for hva midlene vil gå til og skal inneholde:

Prosjektbeskrivelse (maks 1000 ord/1MB), kort CV (maks 1MB). Vedlegg: En liste på maks fem nettlenker, som leder direkte til en side med video, bilder og lyd-arbeider (bilde-filer, lyd-filer eller video som vedlegg mottas ikke).

 

Rapport sendes inn ved prosjektets slutt. Den skal redegjøre for hvorledes midlene er benyttet. Det kan ikke tildeles støtte til nytt prosjekt før rapport fra tidligere innvilget prosjektstøtte er innlevert. Rapport sendes til scenograf@creokultur.no.

Norske Scenografer i Creo ønsker å synliggjøre våre fagfelt, så vi oppfordrer alle som mottar stipend til å skrive en kort innledning til rapporten, med maks 3 utvalgte bilder fra arbeidet (maks 1800 piksler, JPG/PNG). Denne innledningen vil kunne bli offentliggjort gjennom Norske Scenografer i Creos kanaler på sosiale medier eller nettside.

 

Søknaden sendes til scenograf@creokultur.no innen 02.08.2021, kl.15.00.