Resultat av uravstemning

Det foreslåtte forhandlingsresultatet til ny hovedtariffavtale i KS har nå vært ute til uravstemning blant Creos berørte medlemmer, og uravstemningen har gitt følgende resultat:

Blant 2823 stemmeberettigede medlemmer har 1020 medlemmer (36%) avlagt stemme.

  • Antall ja-stemmer: 920 (90,19% av avlagte stemmer, 32,6% av antall stemmeberettigede)
  • Antall nei-stemmer: 101 (9,9% av avlagte stemmer, 3,6% av antall stemmeberettigede)

 

Forhandlingsresultatet er derfor godkjent, og den nye hovedtariffavtalen kan gjøres gjeldende for våre medlemmer.

Resultat av uravstemning