Anders Hovind
Høringsuttalelse til Kirkerådet

I løpet av de neste årene vil kirkemøtet vedta en ny organisering av Den norske kirke. Veien frem dit har vært lang. Overgangen fra statskirke til folkekirke, overføring av prestene fra stat til kirke og en rekke andre milepæler er en del av denne veien. Nå er det de siste grepene som gjenstår. Disse vil høyst sannsynlig få konsekvenser for alle som arbeider i kirken.

Rapporten  «Samhandling i en selvstendig folkekirke» kom i mars i år. Nestleder Anders Hovind har sittet i utvalget som leverte rapporten. Kirkerådet har invitert organisasjoner og kirkelige aktører til å levere et høringssvar til rapporten. Creo har hatt en arbeidsgruppe bestående av Yngvild Stuksrud, Ann-Toril Lindstad, Petra Bjørkhaug, Ivar Jarle Eliassen og Thor Henning Isachsen som har diskutert seg fram til vårt standpunkt i høringen.

 

Les Creos høringsuttalelse om kirkelig organisering