NS 8178:2023 Akustiske kvalitetskriterier for saler for musikkframføring.

Et roms akustiske egenskaper er av avgjørende betydning for hvordan samspillet mellom rommet og musikkinstrumentet fungerer. Når rommets akustiske respons fungerer godt sammen med instrumentet, oppnås det gode forhold for både tilhører og musikkutøver.

Standarden NS 8178 beskriver akustiske kriterier for mindre kultursaler og flerbrukssaler. Den kan bl.a. brukes i forbindelse med anskaffelser, avtaleinngåelser, planlegging, bygging, leie og bruk av framføringssaler.

 

Les mer om standarden her