Gjelder fra 1.november 2020.

Blir du arbeidsledig eller permittert fra 1. november eller senere, må du ha tapt minst 50 % av arbeidstiden din eller være mist 50 % permittert. Får du innvilget dagpenger fra et tidspunkt før 1. november er det nok at du har tapt minst 40 % av arbeidstiden din  eller være minst 40 % permittert og kravet om 50 % får ikke betydning for deg. Har du flere arbeidsforhold, er det den samlede arbeidstiden din som må være redusert.

Arbeidsinntekten din må være redusert:

Får du innvilget dagpenger før 1. november er kravet til arbeidsinntekt minst 76 013 kroner (0,75 G) de siste 12 månedene, eller 228 040 kroner (2,25 G) de 36 siste månedene.

Får du innvilget dagpenger fra 1. november er kravet til arbeidsinntekt minst 152 027 kroner (1,5 G) de siste 12 månedene, eller 304 053 kroner (3 G) de siste 36 månedene. Foreldrepenger, svangerskapspenger og svangerskapsrelaterte sykepenger regnes også med. Inntekt som selvstendig næringsdrivende regnes ikke med. Har du nylig hatt verneplikt kan du ha rett til dagpenger uavhengig av tidligere inntekt.