Regjeringspartiene og SV er enige om å bedre støtteordningene.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV presenterte i dag resultatet av forhandlingene som har pågått i en drøy uke i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget. For frilansere og selvstendig næringsdrivende utvides ordningene til å gjelde ut mars. I tillegg er dekningsgraden økt fra 60 til 70 prosent.

– Vi i Creo er svært glade for at Stortinget anerkjenner de selvstendig næringsdrivende, og at de nå får tilnærmet samme økonomiske rammebetingelser som de som går på dagpenger, sier forbundsleder i Creo, Hans Ole Rian.

– Vi er også svært tilfreds med at Stortinget ser at krisen i kulturbransjen langt fra er over, og at ordningen nå er forlenget ut mars. Vi tar med oss signalet om at Stortinget ser at ordningen er viktig, og forventer at ordningen blir forlenget ytterligere, om det blir behov for det.