KS og Creo er enige om nye honorarsatser for oppdragstakere i Den kulturelle skolesekken. De nye honorarsatsene gjelder fra 1. august 2020.

Oppdragstaker honoreres med minst kr. 5 016 per formidlingsdag.

Møter og prøver/preproduksjonsarbeid med oppdragsgiver honoreres med kr. 697 per time for faktisk medgått tid.

Dessverre vedtok hovedstyret i KS i februar enstemmig å ikke gå i forhandlinger om en lønnsavtale for kunstnerne som drar på DKS-turne. Dette beklager vi veldig, men når vår motpart så tydelig signaliserer at de ikke ser seg tjent med en lønnsavtale, må vi i Creo ta det til etterretning, og heller forsøke å forhandle opp nivåene i den avtalen vi etablerte i 2018.

Når det er sagt så er vi meget godt fornøyd med at vi forhandlet opp honorarnivåene med 8,0% i år. Det er en justering langt over det som er forventet i årets lønnsoppgjør, der estimatene ligger rundt 3,3%.

Da Rikskonsertene ble nedlagt i 2016 og Kulturtanken ble opprettet, var planen at Kulturtanken skulle forvalte og ha ansvar for hele DKS-ordninga. Da det ble klart at Kulturtanken formelt ikke kunne ha arbeidsgiveransvar eller annet forhandlingsansvar, og at dette måtte ivaretas av fylkeskommunene, levde kunstnerne som står for innholdet i skolesekken i et avtalemessig limbo i to år, uten mulighet for å forhandle og uten felles avtalevilkår for hele landet.

Da dette var ryddet på plass, og det ble klart at KS (kommunesektorens hovedorganisasjon) kunne forhandle på vegne av fylkeskommunene, ble det også klart at det kun var Creo av kunstnerorganisasjonene som kunne forhandle på andre siden av bordet. Dette fordi hovedavtalen i området sier at det bare er organisasjoner tilknyttet en hovedorganisasjon som har forhandlingsrett. Hadde Creo vært i samme posisjon som de andre kunstnerorganisasjonene – utenfor en hovedorganisasjon – ville ingen kunne forhandlet på vegne av kunstnerne.

Ser vi på utviklingen i dagshonoraret siden vi i Creo fikk ansvaret for forhandlingene, kan vi nok si at denne delen har vært til glede for de turnerende kunstnerne. Det siste året Kunstnernettverkets DKS-utvalg forhandlet med fylkeskommunene var satsen pr 01.08.2015 på kr 3508,- pr formidlingsdag. Den satsen vi i Creo forhandlet frem nå, og som skal gjelde fra 01.08.2020 ligger kr 1508,- over denne. Dette tilsvarer en økning på 43%, noe som er langt over lønns- og prisvekst i samfunnet ellers.