Omsorgspenger er mest kjent som “hjemme med sykt barn-dager". Dette er omsorgsdager du bruker når du må være borte fra jobb fordi barnet ditt for eksempel er blitt forkjølet.

Kort fortalt om omsorgspenger

 • Vanligvis trenger du ikke søke om omsorgsdagene. Som arbeidstaker har du automatisk rett til et visst antall omsorgsdager per kalenderår. Arbeidsgiveren din betaler deg lønn som vanlig for dagene du er hjemme.
 • Du kan bruke omsorgsdager ut kalenderåret barnet fyller 12 år. Hvis barnet er kronisk sykt eller har en funksjonshemning, kan du ha rett på omsorgspenger ut kalenderåret barnet fyller 18 år.
 • Hvor mange omsorgsdager du har rett på kommer an på samlivssituasjonen din og hvor mange barn du har.
 • Du kan søke om ekstra dager hvis
  • du har barn som er kronisk sykt eller funksjonshemmet.
  • den andre forelderen ikke kan ha tilsyn med barnet på grunn av for eksempel sykdom, fengselsopphold eller verneplikt.

 

Hvem kan få omsorgspenger?

For å få omsorgspenger må alle disse punktene gjelde for deg:

 • Du har omsorgen for barnet.
 • Du har vært i jobb i minst fire uker før du kan bruke av omsorgsdagene.
  • Hvis du ikke har vært i jobb i minst fire uker, men har hatt sykepenger, dagpenger, foreldrepenger, svangerskapspenger, omsorgspenger, pleiepenger og opplæringspenger, er det likestilt med jobb.
 • Du må være borte fra jobb på grunn av minst én av disse situasjonene:
  • Barnehagen eller skolen er stengt på grunn av koronaviruset. Denne regelen gjelder ut kalenderåret 2020.
  • Barnet eller barnepasser er blitt syk.
  • Barnet skal følges til legen, selv om barnet ikke er sykt akkurat den dagen.

 

Endringer i regelverket for omsorgspenger vedtatt av Stortinget

De nye reglene gjelder frem til 31.12.20:

 

Ofte stilte spørsmål om koronaviruset og bruk av omsorgsdager
Les mer om Omsorgspenger

 

Se NAVs informasjonsvideo om Omsorgspenger